Descripció

L'objectiu de curs és analitzar l'estructura, components, normativa, disseny i dimensionat de les instal·lacions de reutilització d'aigües grises i pluvials en els edificis, per tal de permetre una interlocució d'alt valor afegit i un nivell adequat de coneixements tècnics dels diferents aspectes relatius als sistemes d'aprofitament de l'aigua als edificis.

El curs va dirigit a enginyers i personal tècnic de totes les edats, amb activitats professionals vinculades directa o indirectament amb les instal·lacions d'aigua en els edificis. Professionals d'empreses i entitats públiques i privades vinculades amb l'estalvi d'aigua i les tecnologies de reutilització i aprofitament de l'aigua.

Programa

1. Situació hídrica i mediambiental

2. Legislació i normativa sobre reutilització d'aigües grises i pluvials

3. Estructura i components de les instal·lacions de reutilització d'aigües grises en edificis

4. Disseny i dimensionat de les instal·lacions de reutilització d'aigües grises en edificis

5. Estructura i components de les instal·lacions d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis

6. Disseny i dimensionat de les instal·lacions d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis

7. Visita guiada a instal·lacions de reutilització d'aigües grises en funcionament

Professorat


Albert Soriano  Tècnic en instal·lacions hidrosanitàries. Professor de l'Escola Gremial d'instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona. Col·laborador de l'Escola de l'Aigua. Autor de llibres i articles tècnics centrats principalment en el subministrament, evacuació i reutilització de l'aigua als edificis.