Descripció

Aquest curs dóna a conèixer el funcionament adequat dels equips elèctrics quan està connectat a la xarxa elèctrica.

Per això, s'estudien des de les pertorbacions que hi han a la xarxa elèctrica, a l'aparellatge que hi ha connectat, amb el seu manteniment corresponent.

Els transformadors, els generadors, els motors, l'aparellatge en baixa tensió, els equips electrògens, l'enllumenat, son, alguns dels elements estudiats des del punt de vista del manteniment.

Es tracta també l'automatització bàsica, amb el seu diagnòstic i avaries típiques , portant a terme una programació pràctica,.

Destaquem també l'estudi de la normativa que fa referencia a la revisió d'instal·lacions.

Els objectius son:
Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, en el àmbit elèctric a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

El curs va dirigit a enginyers, enginyers tècnics, graduats en enginyeries, arquitectes, arquitectes tècnics, graduats en arquitectura i a tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se en l'àmbit del manteniment industrial o actualitzar-ne o ampliar-ne els coneixements.

Programa

1. Manteniment d'instal·lacions de AT i MT.
Metodologia. Manteniment predictiu. Exemples d'identificació de problemes habituals

2. Postes a terra/ transformadors. Singularitats.
Funcionament. Falles

3. La termografia com a eina del manteniment predictiu

4.Instal·lacions de Baixa tensió, inclou motors i generadors. Seguretat de les persones, garantia de subministrament, eficiència energètica. Casos reals

5.Coneixement dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. Maqueta de verificació de les instal·lacions de baixa tensió. Analitzador de xarxes aplicat a un quadre elèctric amb interpretació de resultats

6. Connexionat elèctric: metodologia. Eines.
Conseqüències d'un mal connexionat. Casos reals.
Demo pràctica de retolació de cables amb un plotter

7. Grups electrògens: components, instal·lació, avaries més freqüents. Pla de manteniment general. Cas pràctic

8. Convertidors de freqüència: Criteris i procediments per a la diagnosi i manteniment correctiu, preventiu i predictiu. Mostra de components. Demo de software. Experiències reals

9. Problemes i solucions en la interacció dels convertidors amb la xarxa

10. Enllumenat interior i exterior. Exposició de components. Equips, quadres i instal·lacions. Manteniment

11. L'automatització: sistemes , diagnosi i avaries. Pràctica de programació amb PLC , HMI per manteniment

12. La indústria 4.0. Conceptes bàsics. Internet of things. Aplicació: connectar al cloud

13. Instal·lacions elèctriques: normatives. Inspeccions

14. Sistema LOTO ( Lockout/Tagout)( bloqueo y etiquetado de Fuentes de energia)

15. Metodologia DECAP

16. Visita Celsa

Professorat

Ismael Guerrero. Enginyer tècnic industrial. Màster en Seguretat i Salut Industrial. ANELL
Sergio Rubio. Enginyer elèctric. Màster en Enginyeria de l'Energia. Service Operations Manager a ABB
Ismael Roig. Tècnic en electrònica industrial. Weidmüller, S.A
José Carpio. Enginyer industrial. Director tècnic a Electra Molins, S.A
Jorge Ortuño. Enginyer industrial. Director d'Enginyeria i Serveis a Tecnotrans Bonfiglioli, S.L
Jordi Juliench. Enginyer tècnic en electrònica industrial. Tecnotrans Bonfiglioli, S.L
Albert de Ramos. Enginyer Elèctric. Màster en instal·lacions de construcció. Director tècnic d'il·luminació de Benito Urban & Novatilu
Xavier Nogués. Enginyer tècnic en Automatització i Electrònica industrial. SISTEL Control S.L
Alba Egea. Enginyera de Telecomunicació. NIUKO
Josep Ma. Grande. Enginyer tècnic industrial. Director tècnic a TÜV Rheinland
Elías Barrena. Enginyer tècnic electrònic. Postgrau en Manteniment d'Equips i instal·lacions. CELSA