Fabricació additiva. Evolució de les tècniques de fabricació digital

Descripció

El curs és un taller teòric-pràctic d'introducció a la fabricació additiva, amb un recorregut per les tecnologies de Rapid Prototyping, des de les més caseres i accessibles fins a les d'àmbit industrial. En el taller es simularan els processos a seguir en la realització d'un prototip, amb una fase de disseny i una de fabricació.

Dirigit a enginyers i professionals d'empresa interessats en conèixer les bases tecnològiques i possibilitats d'aplicació de la fabricació additiva.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC/AEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

I. Fundació CIM. Presentació i visita a la planta pilot

II. Tècniques de prototipatge i presèries
1. Els prototips i les tècniques per obtenir-los
2. Què és el prototipatge ràpid (RP)?
3. La primera tecnologia: la estereolitografia
4. Tecnologies d' RP per obtenir maquetes
5. Tecnologies de prototips tècnics
6. Tecnologies RP orientades a presèries
7. El negoci del rapid manufacturing

III. Introducció al Software CAD
1. Guia sobre els diferents software CAD
2. Exercici pràctic, disseny d'un producte X

IV. Fabricació per tecnologia FFF
1. Preparació arxiu STL per la fabricació, utilització NetFabb i Slicer
2. Posada en marxa de la BCN3d+, fabricació del producte X
3. RepRap Open Source Project
4. El projecte BCN3dTechnologies

Professorat

Felip Fenollosa. Enginyer Industrial. Màster CIME. Director General de la Fundació CIM.
Alfredo Gallozzi. Enginyer Industrial. Formador a Fundació CIM.
Xavier Martínez. Enginyer Industrial. Responsable de BCN3dTechnologies.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al 5G