Elaboració de projectes ICT

Descripció

Conèixer les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per aprendre a dissenyar projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació ((ICT), segons els requeriments mínims del Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, el Reial Decret 346/2011, d'11 de març i l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny

Programa

1. Introducció, feines tècniques, infraestructures i cablatges
2. Dimensionament de la infraestructura
Infraestructura de distribució. Infraestructura de dispersió. Infraestructura d'interior d'usuari
3. Serveis de telefonia disponible al públic (STDP)
Xarxa de parells. Xarxa de parells trenats. Xarxa de parells trenats d'interior d'usuari
4. Serveis de banda ampla amb coaxial
Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió coaxial. Xarxa interior d'usuari
5. Serveis de banda ampla amb fibra òptica (FO)
Xarxa de distribució i dispersió
6. Disseny pràctic infraestructura i xarxes de banda ampla
7. RTV. Fonaments
8. RTV. Disseny pràctic de la RTV

Professorat

Raimon Balart
Enginyer de Telecomunicació
Soci fundador de BCN Projecta Associats, S.L.