Descripció

Els robots estan presents en les línies de producció des dels anys 60. Durant molt temps les millores s'han enfocat a qüestions operatives, però recentment han aparegut nous conceptes que estan revolucionant les seves capacitats i aplicacions. Un dels que actualment està sacsejant amb més força el mercat és el de robòtica col·laborativa, entesa com aquella que té capacitat de treballar al costat dels humans sense mesures complementàries de seguretat (vallats, etc.). Aquesta característica ha obert un nou mercat, diferent al de la robòtica industrial tradicional, ampliant tant les possibles aplicacions com la tipologia d'empreses usuàries.
Més enllà de conèixer les característiques generals del nou sector, el curs permetrà treballar directament amb dos dels robots col·laboratius referents per conèixer-ne les seves capacitats.

Dirigit a professionals/tècnics d'empresa interessats en conèixer les possibilitats d'aplicació dels robots col·laboratius.

Programa

1. Què és la robòtica col·laborativa?
2. Solucions de mercat
3. Normativa de seguretat
4. UR3, robot col·laboratiu d'Universal Robots
5. LWR iiwa, robot sensitiu de Kuka

Professorat

Carles Soler. Enginyer de Telecomunicació.MBA Esade. Director de Casiopea Robotics.
Enric Vila. Vico Systems
Daniel Cavero. Kuka Robots Ibérica

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al mon del "Blockchain"