Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Descripció

El curs pretén donar una visió completa del marc legal i tècnic que envolta les activitats.

Al finalitzar-lo, els participants hauran assolit els coneixements que els hi permetrà realitzar projectes d'activitats tècnicament solvents, i podran defensar i orientar les actuacions professionals d'acord amb allò que demana l'Administració.

Dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin dedicar-se professionalment a la legalització d'activitats, i a tots aquells que vulguin aprofundir en el seu coneixement.

Programa

1. Classificació de les activitats
2. LPCAA
3. Llei d'espectacles i activitats recreatives
4. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
5. Codi tècnic de l'edificació. Documents bàsics
6. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
7. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)
8. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
9. Accessibilitat per a minusvàlids: Codi d'accessibilitat de Catalunya, CTE i normes TAAC
10. Prevenció del soroll i les vibracions
11. El cas especial de Barcelona
12. Urbanisme i funcionament de l'Administració
13. Casos pràctics. Guió de continguts mínims: Norma UNE 157.601

Professorat

Ramon Pedra. Enginyer Industrial. Enginytech

Cursos relacionats

GESTIÓ Y CONTROL D'EMPRESA DE SERVEIS D'ENGINYERIA

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions