Energy Winter Package. Clean energy for all Europeans

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 15/12/2017
  • Localització: Barcelona

Descripció

La comissió Europea va aprovar el 30 de novembre del 2016 l'Energy Winter Package, un paquet de mesures per mantenir a la competitivitat de la Unió Europea a mesura que la transició d'energia neta està canviant els mercats mundials d'energia.
La Comissió vol que la UE lideri la transició d'energia neta, no només adaptar-se a ella. Per aquest motiu, la UE s'ha compromès a reduir les emissions de CO2 com a mínim el 40% fins a l'any 2030, tot modernitzant l'economia de la UE i la creació de llocs de treball i creixement per a tots els ciutadans europeus.
Les propostes incloses en l'Energy Winter Package tenen tres objectius principals: posar l'eficiència energètica en primer lloc, aconseguir un lideratge mundial en energies renovables i proporcionar un tracte just per als consumidors.
El curs es centrarà en presentar els continguts de l'Energy Winter Package i els objectius fixats per la EU en cadascuna de les àrees desenvolupades per la Comissió Europea. Així mateix, s'analitzaran els oportunitats de negoci que se'n deriven fruit de noves directives i canvis en els mercats energètics i en el rol de cadascun dels agents implicats.
El curs s'orienta a qualsevol professional amb inquietuds en projectes de d'eficiència energètica, autoconsum i serveis energètics incloent enginyeries, empreses de manteniment, instal·ladors, empreses tecnològiques, empreses de subministrament, empreses de serveis energètics,...

Programa

1. Anàlisi del Energy Winter Package
1.1. 4 directives: que s'han de transposar a nivell nacional
1.2. 4 regulacions: d'aplicació directe als estats membres
1.3. 6+1 comunicacions: fonaments de la normativa a la UE. Han de servir de base de futures legislacions.

2. Oportunitats de negoci que se'n deriven
2.1. Eficiència energètica
2.2. Energies renovables
2.3. Mercat elèctric
2.4. Paper actiu del consumidor
2.5. Transport
2.6. Intel·ligència en l'energia
2.7. Innovació

Professorat

Margarida Plana. Enginyera Industrial. Directora general d'EoEnergia

Cursos relacionats

Curs Revit MEP

Curs complet en Microsoft Power BI