Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Descripció

Els objectius principals del curs són:

1. Proporcionar una visió concentrada i al mateix temps pràctica del que són i serán les Smart Grids.

2. Donar la base de les capes tecnològiques i de comunicacions en les quals es basen les Smart Grids.

3. Explicar les interrelacions entre els actuals sistemes elèctrics de potència i les futures Smart Grids.

4. Comentar els principis de la generació distribuïda i del consum Intel·ligent.

Programa

1. Evolució del sistema elèctric
2. Concepte d'Smart Grid. Definició teòrica
3. Objectius de les Smart Grids Què són i què no són?
4. Evolució: Smart Grids i la Internet of Things (IoT)
5. Projectes més destacats dels últims anys en el camp de les Smart Grids (EU i USA)
6. Tecnologies i normatives aplicables a les Smart Grids
7. Entorns Ethernet i Xarxes IP
8. Infraestructura de la xarxa d'informació per a l'energia
9. Cables de coure, fibres òptiques i sistemes sense fils
10. Arquitectura de comunicacions per a les Smart Grids
11. Sistemes de potència i Smart Grids
12. Resposta a la demanda
13. Generació distribuïda i consum Intel·ligent
14. La casa Intel·ligent o ¿Smart Home¿
15. Micro-xarxes i plantes d'energia virtual
16. Corrent alterna o corrent continu?
17. Tendències actuals
18. Suports financers
19. Canvi climàtic. Smart Grid com a ajuda a la sostenibilitat ecològica

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer industrial.
Expert en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

Posa't al dia en projectes ICT