Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 05/03/2018
  • Localització: Barcelona

Descripció

En els propers anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius de la UE per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d'energia gairebé nul, anomenats NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
Amb la biomassa es pot generar calor però també electricitat, i l'aportació energètica d'aquests sistemes serà indispensable per aconseguir que els nous edificis siguin més respectuosos amb el medi ambient i assolir les fites europees.

El curs d'Autoconsum Energètic amb Biomassa està dirigit a tècnics que vulguin aprofundir en el coneixement dels sistemes de biomassa per cogeneració, adquirint una visió àmplia del sector i detalls dels elements, sistemes, normativa i càlcul d'aquestes instal·lacions mediambientalment respectuoses.

Programa

1. Visió general
1.1 La biomassa com a font energètica
1.2 Futur de la biomassa a Espanya i a Catalunya
1.3 Biomassa i cogeneració
1.4 Gasificació: què és y funcionament.

2. Viabilitat tècnica i econòmica
2.1 Anàlisi de la demanda tèrmica
2.2 Anàlisi de la demanda elèctrica
2.3 Balanç energètic per cogeneració
2.4 Balanç econòmic per cogeneració.
2.5 Exemple i càlculs

3. Tipologia d'instal·lacions d'autoconsum de biomassa
3.1 Tecnologies per sistemes en habitatges i "edificis petits"
3.2 Tecnologies per sistemes en edificis terciaris
3.3 Altres elements en sistemes de cogeneració de biomassa
3.4 Sistemes híbrids biomassa/fotovoltaica
3.5 Exemple i càlculs

4. Tramitació d'Instal·lacions d'autoconsum de biomassa
4.1 Aspectes Normatius
4.2 Tramitació d'instal·lacions de cogeneració i autoconsum.
4.3 Instal·lacions d'autoconsum a Catalunya.

Professorat

Lorenzo Morales. Director de Sostenibilitat energètica. Dekra

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Introducció al "Blockchain"