Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

Descripció

En els propers anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius de la UE per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d'energia gairebé nul, anomenats NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
Amb la biomassa es pot generar calor però també electricitat, i l'aportació energètica d'aquests sistemes serà indispensable per aconseguir que els nous edificis siguin més respectuosos amb el medi ambient i assolir les fites europees.

El curs d'Autoconsum Energètic amb Biomassa està dirigit a tècnics que vulguin aprofundir en el coneixement dels sistemes de biomassa per cogeneració, adquirint una visió àmplia del sector i detalls dels elements, sistemes, normativa i càlcul d'aquestes instal·lacions mediambientalment respectuoses.

Programa

1. Visió general
1.1 La biomassa com a font energètica
1.2 Futur de la biomassa a Espanya i a Catalunya
1.3 Biomassa i cogeneració
1.4 Gasificació: què és y funcionament.

2. Viabilitat tècnica i econòmica
2.1 Anàlisi de la demanda tèrmica
2.2 Anàlisi de la demanda elèctrica
2.3 Balanç energètic per cogeneració
2.4 Balanç econòmic per cogeneració.
2.5 Exemple i càlculs

3. Tipologia d'instal·lacions d'autoconsum de biomassa
3.1 Tecnologies per sistemes en habitatges i "edificis petits"
3.2 Tecnologies per sistemes en edificis terciaris
3.3 Altres elements en sistemes de cogeneració de biomassa
3.4 Sistemes híbrids biomassa/fotovoltaica
3.5 Exemple i càlculs

4. Tramitació d'Instal·lacions d'autoconsum de biomassa
4.1 Aspectes Normatius
4.2 Tramitació d'instal·lacions de cogeneració i autoconsum.
4.3 Instal·lacions d'autoconsum a Catalunya.

Professorat

Lorenzo Morales. Director de Sostenibilitat energètica. Dekra