Curs de certificació energètica amb l'eina unificada Lider i Calener

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 12/03/2018
  • Localització: Barcelona

Descripció

El curs de HULC (LIDER-CALENER) té com a objecte la capacitació per a la realització de certificacions energètiques d'edificis nous i existents amb l'eina unificada LIDER-CALENER, coneguda com HULC (segons la denominació Herramienta Unificada LIDER-CALENER).

HULC substitueix als programes oficials LIDER I CALENER, integrant en un sol programa la verificació del compliment del DB-HE0 i CTE-DB-HE1 i l'obtenció de la qualificació energètica. HULC és una eina gratuïta , reconeguda i desenvolupada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per l'elaboració de les certificacions energètiques pel procediment general, així com la realització de la justificació dels documents bàsics del CTE-DB-HE0 i CTE-DB-HE1.


El curs està especialment dirigit a enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers tècnics, així com altres professionals que desenvolupin o vulguin desenvolupar la seva activitat professional en l'entorn de l'edificació (empreses constructores, promotors, etc.), així com professionals que vulguin adquirir o millorar els seus coneixements sobre l'ús d'aquesta eina i de la certificació energètica en general.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics
Introducció i antecedents
RD 235/2013. Procediment per la CEE
Registres d'instal·lacions
Preguntes i respostes (Ministeri d'Indústria)
ICAEN
Exigències del CTE de DB-HE0 i CB-HE1

2. Introducció de l'envolupant i dels sistemes constructius de l'edifici
Introducció i creació de materials constructius (vides, fusteries, tancaments: forjats, façanes, etc.)
Creació de plantes i espais
Creació de tancaments singulars (cobertes inclinades, voladissos, etc.)
Introducció d'ombres
Modelat i dibuix de l'edifici. Espai de treball
Elements de l'edifici: l'arbre de treball

3. Condicions operacionals i funcionals
Definir horaris i condicions operacionals i funcionals de les càrregues internes (ocupació - fraccions latents i fraccions sensibles de càrrega -, enllumenat i equips), de ventilació i infiltració, d'equips d'acondicionament (temperatures de consigna, funcionament d'equips).
Definició dels perfils de funcionament horaris, diaris, setmanals i anuals

4. Introducció de les instal·lacions de climatització d'un edifici
Aprendre a modelitzar i introduir tots els components dels tancaments i de les instal·lacions d'un edifici. Entendre els principals sistemes de climatització dels edificis, esquemes bàsics, regulació i control i funcionament
Interpretació d'esquemes hidràulics, plànols, esquemes bàsics de funcionament, etc. de diferents sistemes de climatització d'exemples reals i saber-los definir i introduir amb CALENER GT
Introduir sistemes primaris: bombes, circuits hidràulics, plantes refredadores, zones, calderes, ACS, etc.
Introduir sistemes secundaris: UTA's (unitats de tractament d'aire), fan-coils, climatitzadores, d'aire primari, refredaments evaporatius, calefaccions només aigua, tot aire cabal constant/variable, sistemes autònoms amb unitats terminals, etc

5. Resolució d'un cas pràctic complet

Professorat

Joan Ramírez. Consultor i formador energètic. Col·laborador de Dekra.

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions