Desenvolupament d'equips. Equips d'Alt Rendiment

Descripció

Aquest taller està dirigit a les persones que desitgen aconseguir un augment en la satisfacció dels seus resultats professionals i de les seves condicions laborals a traves d'una gestió relacional adequada al context actual; i més concretament amb la gestió i potenciació del treball en equip i les competències necessàries per aconseguir que els equips de treball obtinguin les prestacions i resultats que corresponen als equips d'alt rendiment.

L'acció formativa, impartida en format taller, seguirà la seqüència experimentació, reflexió, adquisició de continguts i entrenament que permet viure els aprenentatges en primera persona i consolidar-los en plans d'acció que es traslladin al seu quefer diari. Inclou: Dinàmiques de creació de clima, dinàmiques d'impacte, role plays, material audiovisual, activitats pràctiques i generació de plans d'acció.
El taller, que es pot realitzar de forma aïllada sense que es vegi compromès el seu aprofitament, complementa el cicle "Noves competències relacionals pels enginyers adequades al context actual" que consta dels tallers "Comunicació per a enginyers", "Construir relacions poderoses en el món de la enginyeria", "lideratge i treball en equip de l¿enginyer" i "Fonaments de Coaching per enginyers".

Programa

1. Els equips: Anàlisi del concepte equip, de la seva aplicació al àmbit professional i del seu pes en el èxit o fracàs dels projectes empresarials.
Que és un equip. Que conforma un equip. L'equip com a sistema. Quines són les seves necessitats. Quins rols s'hi donen. Fases dels equips. Diagnòstic.
2. Equips d'alt rendiment: Treball en l'assoliment del alt rendiment en els equips, transcendint dels avantatges dels aspectes purament organitzacionals en els equips de treball.
Que és un equip d'alt rendiment. La confiabilitat i la connectivitat. El model de Lencioni. Quines són les principals disfuncions?. La confiança. El compromís. La responsabilitat. Tenim clara "la pregunta" que guia les nostres accions.
3. El meu rol al equip: Reflexió i experimentació al voltant dels equips de treball i del propi desenvolupament i sentiment un cop hi formo part.
Qui soc jo en el equip? Com influeixo en el sistema?
3. Hàbits i altres aspectes relacionals: Treball sobre tots aquells aspectes relacionals dels equips, sigui des del rol de líder o des dels altres rols, que permetin la integració i la consecució dels objectius comuns i personals; per tal que les fites s'assoleixin en uns nivell corresponents als equips d'alt rendiment.
Que és un comportament i un hàbit. Hàbits tòxics i hàbits saludables. Canvi de hàbits. Com em relaciono amb els meus col·laboradors? Com em relaciono amb el equip? Com crec que ells ho viuen? Es congruent el meu paper formal i el meu paper informal? L'assertivitat. La intel·ligència emocional. La gestió dels conflictes.
4. Plans d'acció: Reflexió sobre els aprenentatges experimentats i trasllat a plans d'acció per a l'aplicació en el dia a dia del professional.

Professorat

Guillem Boira. Enginyer Industrial (UPC) i Llicenciat en Psicologia (UOC). Màster en Coaching Executiu i Personal (UPF). Consultor, formador i coach

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T