Descripció

La certificació energètica d'edificis terciaris requereix d'una profunditat d'anàlisi i d'interpretació de dades molt més extensa que en el cas d'habitatges, ja que normalment els edificis són complexos, tenen grans i diversos sistemes de climatització i espais amb diferents usos i perfils de càrrega.

El curs pretén explicar de manera detallada la caracterització dels edificis terciaris, sobretot els sistemes de climatització i la seva modelització en el programa, així com treballar la simulació de diversos tipus d'ombres, perfils de consum horaris (càrregues tèrmiques internes), etc.

Programa

1. Introducció a la certificació energètica en edificis terciaris:
1.1 Normativa i estat actual de la certificació energètica en edifici existents.
1.2 La certificació energètica en edificis terciaris.
1.3 Metodologia de càlcul de CE3X i CE3. Conèixer el potencial de càlcul i abast dels programes. Filosofia dels creadors dels programes. Diferències i simulituds entre els dos programes.
1.4 Comparació amb el programa base HULC. Objecte de la simulació. Nivell de detall. Interpretació dels resultats.
1.5 Eines i recursos de l'administració.
1.6 Documents d'ajuda: documents reconeguts de l'administració (IDAE, ICAEN), guies tècniques, monogràfics, etc.

2. Introducció als sistemes de climatització:
2.1 Explicació dels principals sistemes de climatització dels edificis terciaris.
2.2 Exemples i casos pràctics d'interpretació de plànols i esquemes de principi.
2.3 Càclul de COP, EER, consums, regulació i control.
2.4 Sistemes de climatització en edificis terciaris: caracterització, funcionament, esquemes, definició, introducció als programes, modelats, etc.

3. Definició de les càrregues internes (enllumenat, equips, ocupació):
3.1 Perfils d'ús i de càrregues internes de l'edifici.
3.2 Definició detallada del perfil de càrregues internes amb CE3 (definició anual, diària i horària). Assignació dels diferents perfils de càrregues als espais definits a l¿edifici.

4. Definició d'ombres. Casos pràctics:
4.1 Azimut, altura solar, diagrama de trajectòria solar.
4.2 Ombres produïdes per altres edificis.
4.3 Ombres produïdes pel propi edifici.
4.4 Ombres en patis interiors.

5. Edificis terciaris amb CE3X
5.1 Calderes
5.2 Equips de refrigeració esgraonats (amb compressors per etapes)
5.3 Grans terciaris
5.4 Ventiladors, climatitzadores, UTA's, bombes de calor, bombes de secundari, bombes de cabal variable, màquines frigorífiques, etc.
5.5 Complements i software de suport (URSA, ISOVER, VELUX, SALTOKI)

6. Edificis terciaris amb CE3
6.1 Introducció de l'edifici amb plànols importats en dxf.
6.2 Creació d'espais i assignació d'equips de climatització i de càrregues internes i perfils de consum.
6.3 Definició dels COF (Coeficients d'Operació i Funcionament): perfils anuals, diaris i horaris de d'ús i de càrregues internes de l'edifici.

7. Exemples i casos pràctics
7.1 Resolució de diferents casos pràctics i exercicis.
7.2 Exemples: estudi, interpretació i definició dels sistemes de climatització de diferents edificis (auditori de música, teatre, biblioteca, edifici d'oficines, complex esportiu, etc).
Exemples: resolució de casos d'edificis terciaris amb CE3X i CE3. Interpretació de l'edifici, dades i definicio de l'envolvent. Sistemes de cimatització i enllumenat. Resultats. Propostes de millora energètica.

Professorat

Joan Ramírez Guasch. Formador i consultor energètic.

Cursos relacionats

Curs d'introducció Passivhaus

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE