Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Descripció

Com harmonitzar les pràctiques, emprar els mètodes i les eines comunes en entorns matricials i descentralitzacions (àrees, seccions, departaments)?
Per aconseguir-lo hem d'evitar dos esculls: Traslladar les tècniques de direcció i gestió jeràrquica a situacions de direcció transversal i/o limitar-se a tècniques d'influència o e comunicació.

Els objectius del curs son:
- Identificar les situacions en les que s'ha de liderar transversalment
- Posicionar el rol de líder transversal
- Identificar els mecanismes per coordinar transversalment

Programa

1 Presentació i Projecte.
2 Estudi de risc.
3 Abast.
4 Metodologia.
5 Normativa.
6 Entorn BIM.
7 Responsabilitats legals.
8 Documentació.
9 Control econòmic: Costos y finançament.
10 Planificació.
11 Recursos, compres i contractació.
12 Seguretat i Salut.
13 Control de l¿obra.
14 Posada en servei
15 Certificacions LEED, BREAM, etc.
16 Gestió d'Equips.
17 Habilitats personals.
18 Comercialització del projecte
19 Integració del projecte
20 Qualitat

Professorat

Alejandro Martín. Llicenciat en Ciències socials (UB). PDD per IESE. Màster en Comunicació (UPF), PS en Neuromarketing (UB). Màster en Direcció de RRHH (EADA). Màster E.E. en Formació (UPC).
Soci- Director de TDSystem. Executive coach. Consultor i formador en desenvolupament Organitzatiu i habilitats directives.

Cursos relacionats

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

Introducció al mon del "Blockchain"