Neuroinfluència aplicada a les vendes

Descripció

Quantes vegades hem estat amb un client i no hem sabut convèncer-ho?
De vegades, l'excés d'argumentació mal orientat, fa que no influenciem en la decisió del client.
Si tenim un bon producte/servei, hem de ser capaços de transmetre-ho al client de forma que ell vegi el benefici directe.
Quan enfoquem les nostres explicacions cap a la part emocional del client, és més fàcil poder exercir influència en la presa de decisions de compra.

Els objectius del curs són:
1. Optimitzar l'eficàcia comercial, la capacitat de persuasió i influència sobre els clients, a través de metodologies i eines que ens ofereixen la neuroinfluència aplicada als processos de venda
2. Incrementar la comprensió dels processos mentals conscients i inconscients i la seva influència en la presa de decisions
3. Identificar les metodologies dirigides a influenciar en aquests processos, incrementar la percepció de valor de les nostres propostes i l'impacte de les nostres argumentacions
4. Conèixer i comprendre millor als clients i les seves motivacions reals de compra
5. Aconseguir un major coneixement i comprensió d'un mateix i dels altres

Programa

1. Com prenem les decisions que prenem?
2. El mapa d'empatia dels clients
3. Què passa pel cap dels clients en el moment de la compra?
4. Neurociència i neuromàrqueting
5. Neurovenda vs venda tradicional
6. La teoria del cervell triun de Paul MacLean: tres formes de decidir - tres formes de vendre
7. Cóm generar confiança amb els teus clients
8. La sendera del benefici: construir arguments neuro eficaços
9. La força de les metàfores i de les històries
10. La preparació del venedor : actitud-motivació-coneixement
11. Desenvolupament d'habilitats de comunicació aplicades a les vendes emocionals
12. 8 tipus de neuro vendes
13. Evitem la influència negativa sobre els clients: que no he de fer
14. La força de la Sinergologia en les vendes

Professorat

Eduard Sasot. Diplomat en Ciències empresarials. Coach executiu i Mentor comercial. Consultor i formador. HR Developer

Cursos relacionats

Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica

Curs Revit MEP

Curs complet en Microsoft Power BI