Descripció

La gestió de projectes és una de les tasques clau d'un enginyer i, en aquest àmbit, constitueixen un referent. El coneixement i la base tècnica de l'enginyer juntament amb la capacitat de liderar equips multidisciplinaris permeten establir les condicions per aconseguir l'èxit d'un projecte i satisfer les expectatives de tots els agents que intervenen en el mateix.
Aquest curs incorpora les necessitats metodològiques i habilitats necessàries per al correcte desenvolupament de projectes. Els continguts estan adaptats i orientats a les necessitats especifiques de la gestió de projectes d'enginyeria.
Els objectius principals del curs són:
1. Obtenir una visió global del projecte, entesa com un tot i en la que intervenen una sèrie de dimensions que hem de saber prioritzar i gestionar.

2. Conèixer els conceptes, mètodes , tècniques i eines actualitzades en la gestió i/o direcció de projectes des d'una perspectiva pràctica

3. Posar en pràctica els conceptes, metodologies i eines en un entorn simulat a través del desenvolupament d'un projecte en equip

4. Obtenir una avaluació individualitzada de cada participant respecte a les aptituds i habilitats per a convertir-se en un director / gestor de projectes

Va dirigit a Responsables (directors i/o gestors) actuals o futurs de projectes en organitzacions de despatxos professionals d'enginyeria.

Programa

1. Introducció
1.1. Introducció a la Gestió sessió de projectes. 1.2. Classificació dels projectes. 1.3. Cicle de vida del projecte

2. Metodologia
2.1. Abast. 2.2. Terminis i Recursos. 2.3. Costos. 2.4. Qualitat. 2.5. Riscos. 2.6 Interessats i Comunicacions. 2.7 Adquisicions. 2.8. Integració

3. Gestió d'equips
3.1. Motivació i lideratge. 3.2. Delegació. 3.3. Comunicació. 3.4. Negociació i gestió de conflictes

4. Habilitats personal
4.1. Millora de la productivitat. 4.2. Gestió del temps. 4.3. Presa de decisions

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. PMP pel PMI. Consultor i formador.
Xavier de Rocafiguera. Enginyer Industrial. Director a GPO.
Ma Antonia Carmona. Psicòloga i pedagoga. Coach i formadora experta en Habilitats Directives
Ricard Nogués. Enginyer consultor d'Organització i formador.
Antonio Valls. Formador especialitzat en Habilitats Directives.
Francesc Selva. Enginyer industrial. Formador especialitzat en comunicació i lideratge d'equips.

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència