Descripció

La direcció de projectes d'enginyeria de la construcció és un dels molts àmbits de gestió de projectes de l'enginyer. El coneixement i la base tècnica de l'enginyer juntament amb la capacitat de liderar equips multidisciplinaris permeten establir les condicions necessàries per aconseguir l'èxit d'un projecte constructiu i satisfer les expectatives de tots els agents que intervenen en el mateix.

L'especialització dels continguts junt amb un equip docent format professionals en actiu en enginyeries de la construcció proporcionen un programa únic i de referència per a professionals que desitgin orientar la seva carrera a la direcció de projectes d'enginyeria de la construcció. No es tracta d'un curs genèric de metodologies de direcció de projectes, que poden ser aplicables a diferents àmbits. El programa orienta els continguts l'aula, la part pràctica i les experiències als requeriments específics dels projectes d'enginyeria de la construcció.

El programa i la formació es realitza per les pròpies enginyeries de la construcció i per aquest motiu, es germanitza la total connexió amb la realitat del dia a dia d'aquests tipus de projectes i la aplicabilitat de coneixements i experiències explicats a l'aula.

Els objectius d'aquest curs són
1. Obtenir una visió global del projecte de l'àmbit de la construcció, entesa com un tot i en la que hi participen nombroses empreses, col·laboradors, i organismes.
2. Conèixer els conceptes, mètodes, tècniques i eines actualitzades en la gestió i/o direcció de projectes d'enginyeria de la construcció des d'una perspectiva pràctica.
3. Posar en pràctica els conceptes, metodologies i eines en un entorn simulat a través del desenvolupament d'un projecte en equip.
4. Obtenir una avaluació individualitzada de cada participant respecte als coneixements i habilitats per a convertir-se en un director de projectes d'enginyeria de la construcció.

Està dirigit a responsables (directors i/o gestors) actuals o futurs de projectes en organitzacions de despatxos professionals d'enginyeria.

Programa

1. Presentació i Projecte
2. Estudi de risc
3. Abast
4. Metodologia
5. Normativa
6. Entorn BIM
7. Responsabilitats legals
8. Documentació
9. Control econòmic: Costos y finançament
10. Planificació
11. Recursos, compres i contractació
12. Seguretat i Salut
13. Control de l'obra
14. Posada en servei
15. Certificacions LEED, BREAM, etc.
16. Gestió d'Equips
17. Habilitats personals
18. Comercialització del projecte
19. Integració del projecte
20. Qualitat

Programa ampliat
Contingut

Participants en la definició i/o impartició del curs:

Professorat

Presentació professorat
Director del curs. Xavier de Rocafiguera. Enginyer Industrial. Director a GPO.
Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. PMP pel PMI. Consultor i formador.
Angel Muñoz Rodríguez. Arquitecte i grau suoperior en PRL. Resp. De contractes a GPO.
Ricard Nogués. Enginyer consultor d'Organització i formador.
Francesc Selva. Enginyer industrial. Formador especialitzat en comunicació i lideratge d'equips.
Marta Guasch. Enginyera Industrial. Directora a Areaguasch.
Angel Sanche Vaqué. Enginyer Tècnic Industrial. Director a JG Ingenieros.
Josep Ortí Llop. Enginyer Tècnic Industrial. Director a JG Ingenieros.
Juan Anton Miquel. Enginyer Industrial. Director d'enginyeria d'automoció a GPO.
Raquel Clemente Alonso. Enginyer Industrial. Directora tècnica consultoria ambiental a JG Ingenieros.
Carlos Sacristán. INDUS.
Raquel Puigvert. Arquitecta tècnica Responsable de projectes a INDUS.
Josep Maria Noguer. INDUS.
Albert Alcarraz. GPO.
Josep Maria Piguillem. Enginyer Industrial. Director de projectes a EFIENER ENGINYERIA.
Romà E Suñé. Enginyer Industrial. Business Controler a EFIENER ENGINYERIA.
David Pedrerol. Enginyer Industrial. Director a INDUS.
Narcís Armengol. Enginyer Industrial. Director a ARC.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Curs Revit MEP