Descripció

PROGRAMA

PART 1. Àmbit Legal de l'Activitat Pericial
1.1 Aproximació a l'Activitat Pericial
1.2 Definició de prova pericial
1.3 Classes de perit
1.4 Temps i forma de presentació del dictamen pericial
1.5 Designació judicial del perit en el procés civil
1.6 Acceptació i nomenament del perit
1.7 Responsabilitat del perit
1.8 La pericialen els arbitratges. Arbitratges Internacionals


PART 2. Pràctica Pericial: Casos Pràctics
2.1 Forma i continguts del dictamen pericial
2.2 Casos pràctics
. Patologies construcció
. Patologies instal·lacions
. Reclamacions Costos Indirectes
. Incendi Activitat Industrial
. Valoració de Danys
. Altres


(Els casos pràctics poden variar en funció del perfil professional d'alumnes als quals vagi dirigit el curs)

Professorat

Germán Palacín - Enginyer Industrial

Cursos relacionats

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions