Descripció

El sistema elèctric està experimentant profunds canvis en els darrers anys. La massiva integració de les energies renovables i la mobilitat elèctrica ha implicat un canvi profund del sistema elèctric. La majoria de noves tecnologies utilitzades en els sistemes elèctrics utilitzen convertidors basats en electrònica de potència. Aquest és el cas dels aerogeneradors terrestres i marins moderns (dels anomenats tipus 3 i 4), els generadors fotovoltaics, els convertidors necessaris per connectar bateries, els carregadors de vehicles elèctrics i nombroses càrregues industrials. Si es té en compte que el sistema elèctric a més pot comptar amb un bon nombre de dispositius FACTS i enllaços HVDC, el resultat és un sistema elèctric amb una notable penetració d'electrònica de potència. L'esmentada penetració, sens dubte augmentarà en el futur, resultant en sistemes dominats per l'electrònica de potència o fins i tot en sistemes on tots els elements connectats seran convertidors estàtics (aquest és el cas per exemple dels parcs eòlics marins). En aquests escenaris, ja no es pot confiar únicament en els generadors síncrons de les grans centrals per assegurar l'estabilitat del sistema. Cal definir noves formes alternatives d'operar dels sistemes elèctrics, que a més poden estar formats per múltiples xarxes AC i DC integrades. Els sistemes elèctrics basats en convertidors estàtics plantegen nombrosos reptes tecnològics que són claus per a la definició del present pla acadèmic. Aquests reptes inclouen l'operació i control global del sistema, la protecció del sistema elèctric, el desenvolupament de nous convertidors de potència, i la integració de les energies renovables en aquests sistemes. El present curs planteja introduir els reptes mencionats i les solucions que s'estan plantejant en aquesta temàtica.

Dirigit a enginyers i professionals interessats en xarxes elèctriques amb alta penetració d'energies renovables i electrònica de potència.

Programa

1. Introducció

2. Conceptes generals. Escenaris futurs

3. Principis de funcionament dels convertidors

4. Anàlisis de xarxes amb alta penetració de convertidors
4.1 Convertidors per aplicacions de FACTS
4.2 Convertidors VSC-HVDC i LCC-HVDC
4.3 Convertidors per energies renovables
4.4 Interaccions

5. Estabilitat en xarxes dominades per electrònica de potència

6. Reptes i solucions plantejades

7. Exemples
7.1 Generació distribuïda
7.2 Sistemes amb FACTS i HVDC
7.3 Illes elèctriques
7.4 Parcs eòlics marins
7.5 Microxarxes

Professorat

Oriol Gomis Bellmunt. Enginyer Industrial. Responsable àrea CITCEA-UPC.
Eduardo Prieto Araujo. Enginyer Industrial. Cap de projectes CITCEA-UPC.

Cursos relacionats

Introducció al 5G

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals