Descripció

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, organitza el curs "Adobe Photoshop. Nivell bàsic.", que constarà de 16 hores lectives i la docència anirà a càrrec de l'arquitecte Jordi Grané.

Objectius del curs:

El curs s'estructura en 4 sessions de 4 hores, amb la finalitat de donar les competències bàsiques en el funcionament del programa Photoshop. L'orientació del curs és la d'oferir aplicacions directes vinculades a l'exercici professional: Retoc fotogràfic, Ambientació de renders, Fotomuntatges, Maquetació.

En les dues primeres jornades es donarà un visió general del funcionament del programa i es treballarà, amb exemples i casos pràctics, amb les principals eines de selecció i edició d'imatges.

A la tercera jornada s'exploraran alguns dels potencials de Photoshop més clarament orientats al nostre exercici professional, que permeten transformar la realitat a partir d'un suport únicament fotogràfic, sense imatges generades.

A la darrera jornada es realitzarà un exercici complet de fotomuntatge arquitectònic. L'objectiu és combinar i completar fotografies reals amb realitat virtual:
1) edició i preparació del fons
2) correcció de perspectives i superposició d'imatges
3) ambientació addicional, personatges, vegetació, etc
4) preparació de la imatge per maquetar, ajust de mides i resolució, límits i degradats
5) inserció en AutoCad

Programa

Jornada 1
Rudiments
Panells
Menús
Barra d'Eines, Menús i Panells
Capes i Canals/Història
Visió general
Color/Mides i Resolució de la imatge/Automatitzar


Jornada 2
Barra d'Eines (I)
Barra d'Eines (II)
Eines de Selecció i Correcció
Marc/Moure/Llaç/Selecció ràpida/Vareta màgica/Retallar/ Comptagotes/Mostra de color/Regla
Eines d'Edició
Tampó de clonar/Pinzell/Esborrar/Pot de pintura i Degradat

Jornada 3
Barra d'Eines (III)
Filtres
Eines de dibuix
Ploma/Text/Formes
Visió general
PhotoMerge
Correcció de lent
Punt de fuga

Jornada 4
Cas pràctic
Fotomuntatge
Preparació i edició del fons/Inserció de render/Ambientació/Maquetació en AutoCad

Cal portar ordinador portàtil.

Cursos relacionats

Curs Revit MEP

Introducció al mon del "Blockchain"