El Mercat del Gas Natural / El Mercado del Gas Natural

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 11/10/2019
  • Localització: Barcelona

Descripció

L'objectiu principal del curs és donar eines practiques i efectives per als responsables de la gestió energètica i/o responsables de compres per millorar la seva estratègia de compra de gas Natural i poder valorar amb solvència la millor estratègia de subministrament.

Es tracta d'un curs de mercat, amb la normativa associada per poder prendre decisions i que permetrà conèixer les ofertes que hi ha al mercat i tenir els coneixements per comparar-les adequadament.

Descripción

El objetivo principal del curso es dar herramientas prácticas y efectivas para los responsables de la gestión energética y / o responsables de compras para mejorar su estrategia de compra de gas natural y poder valorar con solvencia la mejor estrategia de suministro.

Se trata de un curso de mercado, con la normativa asociada para poder tomar decisiones y que permitirá conocer las ofertas que hay en el mercado y tener los conocimientos para comparar adecuadamente.

Programa

1. Estructura global del sector de Gas Natural
2. Els diferents de mercats de referència: Mibgas, TTF, NBVP, etc.
3. Fórmules de preus
4. Composició del preu de GN
5. Estratègia de compra
6. Operacions majoristes
7. Costos regulats terme Fix
8. Què es el gas natural renovable? Hi ha propostes a mercat?

Programa
1. Estructura global del sector de Gas Natural
2. Los diferentes de mercados de referencia: Mibgas, TTF, NBVP, etc.
3. Fórmulas de precios
4. Composición del precio de GN
5. Estrategia de compra
6. Operaciones mayoristas
7. Costes regulados término Fijo
8. ¿Qué es el gas natural renovable? Hay propuestas en mercado?

Professorat

Laura García. Enginyera Industrial. Consultora energètica /
Laura García. Ingeniera Industrial. Consultora energética

Cursos relacionats

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum