Descripció

FORMACIÓ ONLINE
La modelització digital s'ha convertit en un procés indispensable per poder apropar la idea/concepte del disseny al prototip/producte final.
S'explicaran els conceptes, metodologies i paràmetres a tenir en compte en el procés de modelització digital des de la fase inicial fins a la proposta final, atenent criteris, no només disseny, sinó d'anàlisi estructural, resistència, comportament tèrmic, etc... Per a fer-ho s'utilitzarà l'eina Autodesk Fusion 360.
L'eina ens permet definir el disseny sense ambigüitat, capacitat de repetició seriada i comprovació en tot moment dels passos realitzats.
A més, la potencialitat de la modelització digital es combina amb la capacitat al núvol de revisió constant i col·laboració entre els equips participants en un mateix model, de manera que ens aporta agilitat per optimitzar rendiments, control i temps.

Dirigit a enginyers tècnics i superiors interessats en el procés de modelització digital

El curs es composa de 3 sessions de seguiment online d'una durada aproximada de 1,5 hores i 5 hores videotutorials.

Programa

1. Avantatges de la modelització digital sota els criteris de projectes col·laboratius al núvol.
- Treballar en desktop vs treballar de forma col·laborativa
- Creació d'un projecte. Treballar amb versions de fitxers

2.Procés de modelització digital: passos a seguir
- Sketching: creació de croquis 2d, restriccions geomètriques i ús de dimensions
- Modelat: creació de geometries basades en croquis i modificacions
- Drawing: creació de vistes de treball

3. Modelització, parametrització i definició del disseny
- Sculpture: creació de formes, modificacions, artistes, calibració de escala
- Assemblie: assemblatges, modificar, sincronitzar i relació entre components

4. Gestió dels projectes
- Gestió de grups de projectes
- Projectes col·laboratius, accés al núvol
- Importar, exportar, compartir i publicar arxius

5. Anàlisi del model
- Simulació: conceptes clau, carregues, restriccions, materials i resultats

6. Visualització final del model
- Rendering: materials, etiquetes i output

Professorat

Dr. Antoni Fonseca i Casas. Polyhedra Tech.
Oscar Vera de la Rocha

Cursos relacionats

El nou paradigma elèctric

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Activitat formativa: Eficàcia relacional 4