**NOVA DATA** Prevenció i autoprotecció en esdeveniments i activitats extraordinàries

Descripció

Prevenció i autoprotecció en esdeveniments i activitats extraordinàries.

Descarregueu-vos el
Programa

Lloc: Sala de formació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, Plana de l'Om, 6 2n.3a. de Manresa.

Professorat

Maria Xampeny, Tècnica del Servei de Prevenció de la DGPEIS (Dep Interior, Generalitat de Catalunya).
Agnès Centelles, Responsable de Protecció Civil dels Serveis Territorials a la Catalunya Central DGPC (Dep Interior, Generalitat de Catalunya).
Glòria Gavaldà, tècnica del Servei de control d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Dep Interior, Generalitat de Catalunya).
David Tisaire, Director de T&a i Coordinador del Grup de treball de Plans d'emergència dels EIC.

Cursos relacionats

Comunicació efectiva

Gestió pràctica dels residus industrials

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques