Curs d'Especialització en Facility Management

Descripció

La gestió dels actius immobiliaris i dels serveis de suport a les activitats empresarials amb criteris d'eficiència i d'aportació de valor obliga les empreses i organitzacions a disposar de professionals plenament capacitats per gestionar-los amb les màximes garanties.

L'objectiu del curs és donar una visió dels diferents conceptes i àrees englobades dins del Facility Management des d'un punt de vista de gestió.

Dirigit a qualsevol tècnic que desitgi treballar com a Facility Manager o ampliar la seva formació en aquesta àrea.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa


MODUL I. FONAMENTS DEL FACILITY MANAGEMENT

1. Introducció al Facility Management (FM)
1.1 L'empresa. 1.2 Les Facilities i l'FM. 1.3 Models de gestió
1.4 El Facility Manager. Perfil. 1.5 El Màrqueting de l'FM
1.6 Alguns aspectes de la gestió de l'FM

2. El Facility Manager. Gestor de Serveis
2.1 Els serveis. Característiques. 2.2 Visió de serveis com a processos. 2.3 El sistema de serveis. Mapa de serveis. 2.4 L'estructura organitzativa. 2.5 Exemple pràctic

MÒDUL II. GESTIÓ DE LES FACILITIES

3. Cicle de vida dels actius
3.1 Conceptes bàsics. 3.2 El cicle de vida dels actius. 3.3 El Commissioning

4. Serveis: Manteniment, neteja, jardineria, seguretat
4.1 Conceptes bàsics. 4.2 Models de contractació. 4.3 Models i eines de gestió dels serveis. 4.4 Millora continuada

5. La gestió dels espais
5.1 Evolució dels espais de treball. 5.2 Objectius de la gestió d'espais. 5.3 Planificació i disseny. 5.4 Avaluació post ocupació

6. Seguretat i PAU
6.1 Objectius de la seguretat. 6.2 Entorn normatiu. 6.3 Procediments

7. Sostenibilitat i energia
7.1 Concepte de desenvolupament sostenible. 7.2 Resum de normativa aplicable. 7.3 Una visió panoràmica de les certificacions actuals. 74. Conclusions

8. L'FM en l'operació dels serveis
8.1 L'atenció al client. 8.2 Centre de serveis. 8.3 Gestió d'incidències i problemes. 8.4 La gestió de peticions de serveis. 8.5 Gestió de la capacitat. 8.6 Controls dels serveis i control proveïdors

MÒDUL III. INSTRUMENTS PER AL CONTROL DE LA GESTIÓ

9. Sistema econòmic
9.1 Conceptes financers bàsics. 9.2 Anàlisi pressupostària i control de la despesa

10. Informació per a la gestió
10.1 Indicadors. 10.2 Quadre de comandament

11. Tecnologies de la Informació
11.1 Tecnologia aplicada a Tt del CV dels actius. 11.2 Fasses: disseny, construcció, explotació. 11.3 Solucions FM i relació amb RP

MÒDUL IV. PROCESSOS DE SUPORT A L'FM

12. Gestió de compres i contractació
12.1 Categories de compres. 12.2 Processos de compres. 12.3 Entendre l'outsourcing i la seva relació amb l'FM. 12.4Acord de nivell de servei (ANS i SLA)

13. Casos pràctics

Professorat

Coordinador:
Marc Blasco. Enginyer Industrial. Màster en Facilities Management. Soci Director de Simboie Facility Management

Cursos relacionats

Compliance

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend