Descripció

Conèixer les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per aprendre a dissenyar projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació ((ICT), segons els requeriments mínims del Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, el Reial Decret 346/2011, d'11 de març i l'Ordre ITC/1644/201, de 10 de juny. L'impacte del desplagament 5G i l'aplicació del segon dividend

Programa

DIA 1 (11 de novembre)
1. Introducció, feines tècniques, infraestructures i cablatges
1.1. Introducció
1.2. Desenvolupament de les feines tècniques
1.3. Marc legal i procés administratiu
1.4. Infraestructures i cablatges

DIA 2 (16 de novembre)
2. Dimensionament de la infraestructura
2.1. Infraestructura de distribució
2.2. Infraestructura de dispersió
2.3. Infraestructura d'interior d'usuari
3. Serveis de telefonia disponible al públic (STDP)
3.1. Xarxa de parells de distribució i dispersió o de distribució-dispersió
3.2. Xarxa de parells trenats
3.3. Xarxa de parells trenats d'interior d'usuari
4. Serveis de banda ampla amb coaxial
4.1. Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió
4.2. Xarxa d'interior d'usuari
5. Serveis de banda ampla amb fibra òptica (FO)
5.1. Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió

DIA 3 (18 de novembre)
6. Disseny pràctic infraestructura i xarxes de banda ampla

DIA 4 (23 de novembre)
7. RTV. Fonaments
7.1. Base legal
7.2. Topologia de la xarxa RTV
7.3. Conceptes bàsics de telecomunicacions (RF)
7.4. Elements que composen la instal·lació de RTV

DIA 5 (25 de novembre)
8. Taller pràctic: instruments de mesura, ús i calibratge

DIA 6 (30 de novembre)
9. RTV. Disseny pràctic de la RTV. Part 1

DIA 7 (2 de desembre)
10. RTV. Disseny pràctic de la RTV. Part 2

Professorat

Raimon Balart
Enginyer de Telecomunicació i soci fundador de BCN Projecta Associats, S.L.

Cursos relacionats