Introducció a la simulació elèctrica

Descripció

Els objectius del curs són:

- Conèixer els softwares més comuns en l'anàlisi, disseny i simulació en el sector elèctric.
- Repassar els principals conceptes de circuits, màquines, línies i xarxes elèctriques utilitzant software de disseny i simulació.
- Conèixer els conceptes de Fluxos de Potència (ó de càrrega), anàlisi de flates (curtcircuits) i estabilitat que constitueixen les bases en l'anàlisi i operació de xarxes elèctriques.
- Conèixer com els elements finits tenen la seva aplicació en l'estudi de camps elèctrics i magnètics, que sempre existeixen en tots els fenòmens elèctrics.

Va dirigit a enginyers i tècnics que vulguin conèixer i ampliar camps d'aplicació amb softwares de simulació.

Programa

1. PSPICE
1.1 Introducció. Circuits i màquines elèctriques
1.2 Instal·lació de la versió Demo PSPICE ORCAD 16.6 Lite
1.3 Exemple 1: Circuits CC i CA
1.4 Exemple 2: Sistemes Trifàsics
1.5 Exemple 3: Simulació xarxa elèctrica. Models T i M
1.6 Exemple 4: Simulació de màquines elèctriques: Transformador, motor asíncron, alternador

2. InterPSS
2.1 InterPSS. Introducció a l'anàlisi de sistemes de potència
2.2 Instal·lació software InterPSS
2.3 Exemples de fluxos de càrrega en sistemes elementals
2.4 Exemple: Flux de càrregues en sistema amb transformadors
2.5 Exemple: Anàlisi de curtcircuits
2.6 Exemple: Anàlisi d'estabilitat

3. FEMM 4.2
3.1 FEMM 4.2. Introducció a l'ús d'elements finits en estudi de camps electromagnètics
3.2 Instal·lació software FEMM 4.2
3.3 Exemples elementals d'anàlisi de camps elèctrics i magnètics
3.4 Exemple: Camps elèctrics i magnètics en les proximitats de línies d'AT
3.5 Exemple: Ús dels elements finits en el disseny de màquines elèctriques

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer Industrial. Consultor en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.