Edificis NZEB

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 14/05/2019
  • Localització: Barcelona

Descripció

L'objectiu del curs és capacitar als alumnes en les estratègies tant passives com actives per aconseguir edificis nZEB.
Per tal d'assolir aquest objectiu es planteja un curs que combini la part teòrica amb l'aplicació dels criteris en l'eina oficial de certificació HULC.

NOTA: Aquest curs no és bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Programa

1. Marc normatiu. Context normatiu del CET - NZEB i estratègies d'actuació (generals) exemples i referències.

2. Eines de certificació i compliment dels requeriments i introducció en l'eina unificada HULC. Aixecament geomètric d'un edifici senzill i de les solucions constructives

3. Estratègies passives 1
La implantació (orientació, compacitat, ...)
Certificats de construcció sostenible (LEED, BREEAM, VERDE,...)
Exposició de les estratègies passives vinculades a la implantació.

Cas pràctic 1 . A partir del model inicial en HULC s'aplicaran els criteris exposats i s'analitzarà l'impacte en la demanda i el consum energètic.

4. Estratègies passives 2
Transmitància tèrmica, inèrcia, factor solar,...

Exposició de les estratègies passives vinculades a la transmitància tèrmica, inèrcia, factor solar,...

Cas pràctic 2 . A partir del model inicial en HULC s'aplicaran els criteris exposats i s'analitzarà l'impacte en la demanda i el consum energètic.

5. Estratègies actives per reduir el consum energètic 1 Climatització i producció d'ACS

6. Estratègies actives per reduir el consum energètic 2 Climatització i producció d'ACS

7. Estratègies actives per reduir el consum energètic 3
Il·luminació

8. Cas pràctic 3. Aplicació de les estratègies actives en el model de HULC

9. Visita a l'edifici Vil·la Urània. LEED Platinum. Edifici de SUMO arquitectes i Yolanda Olmo

Professorat

Oriol Barber. Dekra
Ainara Bilbao. AIA
Fabián López.Sociedad Orgánica
Sergi Pérez. Arquitecte. Dekra
José Riego. ELETRESJOTA


Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Curs complet en Microsoft Power BI

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial