Curs complet en Microsoft Power BI

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 24/09/2019
  • Localització: Demarcació de Girona

Descripció

Aquest curs té com a objectiu ensenyar a utilitzar les funcionalitats de localització i càrrega de dades de múltiples orígens i crear les consultes per poder realitzar dissenys i visites d'anàlisi. També aprendrem a dissenyar estructures de dades potents a partir de consultes de les dades i a crear un entorn senzill, pràctic i intuïtiu. Els assistents podran crear panells informatius i potents visualitzacions a força d'informes i vistes d'anàlisi que puguin ser compartides amb tota l'organització

Programa

1. Extreure, transformar i carregar
1.1. Objectiu
Formar en l'accés a múltiples fonts de dades utilitzant les diferents funcionalitats de PowerBI Desktop i aprendre totes les capacitats de configuració i maneig de les dades transformant, annexant, combinant, agregant i publicant en el núvol.

1.2. Contingut
Anàlisi dels orígens de dades
. Conèixer i aprendre a utilitzar els múltiples orígens de dades.
. Connectar amb fitxers XLS, CSV, XML i TXT.
Accedir a bases de dades: Access, SQL Server i Analysis Services.
. Accedir a dades en pàgines web, Odata, Azure i altres orígens.
. Practica amb els diferents orígens de dades.
Configuració de les consultes
. Personalització de taules i columnes.
. Transformació d'estructures de Dades.
. Copiar, doblegar i combinar consultes.
. Combinar, annexar i agrupar consultes.
. Afegir columnes personalitzades.
. Introducció al llenguatge M.
. Opcions de càrrega al model.

2. Relacionar i Modelar
2.1. Objectiu
Establir relacions entre consultes i aprendre a crear un model de dades senzill, potent i intuïtiu. Introducció al llenguatge de fórmules Dax, i creació de camps calculats per obtenir més informació de les dades del model. Formació en l'ús i configuració de KPI 's.

2.2. Contingut
Relacions entre consultes
. Entendre estructures de dades relacionals.
. Criteris de normalització i desnormalització.
. Cardinalitat de les relacions.
. Tipus i categories de dades.
. Definir la visibilitat de la informació.
Formulació amb llenguatge DAX
. Introducció al llenguatge de fórmules DAX.
. Crear columnes calculades, mesures i KPI 's.
. Treballar amb calendaris.
. Conceptualització de les 2 principals estructures DAX: concepte de filtres i intel·ligència de temps.
. Dissenyar els models carregats en el mòdul anterior.

3. Dissenyar i Publicar
3.1. Objectiu
Aprendre a utilitzar els diferents tipus de gràfics, a localitzar i descarregar noves plantilles, a personalitzar vistes, a filtrar dades, interrelacionar i treballar amb diferents perspectives. Introducció al panell d'opcions de Power BI, formació en l'ús de les consultes, informes i panells, aprendre a compartir i a definir rols, accessos i permisos.

3.2. Contingut
Disseny d'informes
. Revisió dels diferents tipus de representació gràfica.
. Representació gràfica d'indicadors de gestió.
. Treball amb mapes i geolocalitzacions.
. Disseny d'informes en múltiples pàgines.
. Aplicació dels diferents tipus de filtres i relació entre filtres.
. Localització i incorporació gràfics i temes personalitzats.
Compartir i publicar
. Revisió de les diferents opcions de Càrrega de Dades.
. Gestió en els diferents comptes i àrees de treball.
. Configuració de l'àrea de treball: Panells, Informes i Conjunts de Dades.
. Configuració de les actualitzacions.
. Configuració de les mitjanes de seguretat.
. Crear i compartir informes i conjunts de dades.

En finalitzar el curs

Hauràs après a accedir a dades internes i externes de l'organització, crear consultes personalitzades i publicar-les en el núvol. També aprendran a crear una plataforma d'informació preparada perquè els usuaris de l'organització consultin i analitzin les dades de manera fàcil i intuïtiva.

Cursos relacionats

Introducció a les xarxes LTE

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend