Jornada sobre Georeferenciació

Descripció

La Intercol·legial Tècnica del Vallès organitza el proper dijous, 21 de novembre, una Jornada tècnica sobre Georeferenciació, a càrrec del Sr. Josep Lluís Sala, Arquitecte tècnic i soci director de BGEO OPEN GIS, SL.

L'objectiu d'aquesta Jornada és la de conèixer a fons les eines de georeferenciació i generació ràpida d'arxius GML, per a poder complir amb els tràmits cadastrals, derivats de la Llei 13/2015 que va modificar la Llei del Cadastre i la Llei Hipotecària per exigir l'aportació de plànols georeferenciats amb coordenades UTM. Durant la Jornada es donaran les nocions per tractar la informació georeferenciada amb Sistemes d'Informació Geogràfica com QGIS.Programa

- Introducció a la Llei 13/2015 de reforma de la Llei Hipotecària i de la Llei de Cadastre.
- Nocions bàsiques de cartografia. Georeferenciació. Sistemes de referència de coordenades.
- Diferents eines de generació d'arxius GML, Representació Gràfica Alternativa, tràmits amb el Cadastre. Editor de parcel·lari cadastral.
- QGIS, Sistema d'Informació Geogràfica Open Source per al tractament de la informació georeferenciada i la generació d'arxius GML.