Descripció

La direcció de projectes d'enginyeria de la construcció és un dels molts àmbits de gestió de projectes de l'enginyer. El coneixement i la base tècnica de l'enginyer juntament amb la capacitat de liderar equips multidisciplinaris permeten establir les condicions necessàries per aconseguir l'èxit d'un projecte constructiu i satisfer les expectatives de tots els agents que intervenen en el mateix.

L'especialització dels continguts junt amb un equip docent format professionals en actiu en enginyeries de la construcció proporcionen un programa únic i de referència per a professionals que desitgin orientar la seva carrera a la direcció de projectes d'enginyeria de la construcció. No es tracta d'un curs genèric de metodologies de direcció de projectes, que poden ser aplicables a diferents àmbits. El programa orienta els continguts l'aula, la part pràctica i les experiències als requeriments específics dels projectes d'enginyeria de la construcció.

El programa i la formació es realitza per les pròpies enginyeries de la construcció i per aquest motiu, es germanitza la total connexió amb la realitat del dia a dia d'aquests tipus de projectes i la aplicabilitat de coneixements i experiències explicats a l'aula.

Els objectius d'aquest curs són
1. Obtenir una visió global del projecte de l'àmbit de la construcció, entesa com un tot i en la que hi participen nombroses empreses, col·laboradors, i organismes.
2. Conèixer els conceptes, mètodes, tècniques i eines actualitzades en la gestió i/o direcció de projectes d'enginyeria de la construcció des d'una perspectiva pràctica.
3. Posar en pràctica els conceptes, metodologies i eines en un entorn simulat a través del desenvolupament d'un projecte en equip.
4. Obtenir una avaluació individualitzada de cada participant respecte als coneixements i habilitats per a convertir-se en un director de projectes d'enginyeria de la construcció.

Està dirigit a responsables (directors i/o gestors) actuals o futurs de projectes en organitzacions de despatxos professionals d'enginyeria.

Programa

1. Presentació i Projecte
2. Estudi de risc
3. Abast
4. Sostenibilitat
5 Metodologia
6. LEAN construction
7. Normativa
8. Entorn BIM
9. Responsabilitats legals
10. Gestió d'equips
11. Planificació
12. Recursos
13. Compres i contractació
14. Seguretat i Salut
15. Control de l'obra
16. Commissioning
17. Certificacions LEED, BREAM, etc.
18. Control econòmic: Costos i Finançament
19. Habilitats personals
20. Documentació
21. Qualitat
22. Comercialització del projecte
23. Introducció a les 5S

Contingut_ampliat_2020.pdf
Calendari_temes.pdf


Participants en la definició i/o impartició del curs:

Professorat

Director del curs. Xavier de Rocafiguera. Enginyer Industrial. Director a GPO.

Angel Muñoz Rodríguez. Arquitecte i grau superior en PRL. Resp. de contractes a GPO.
Ricard Nogués. Enginyer consultor d'Organització i formador.
Francesc Selva. Enginyer industrial. Formador especialitzat en comunicació i lideratge d'equips.
Marta Guasch. Enginyera Industrial. Directora a Areaguasch.
Angel Sanchez Vaqué. Enginyer Tècnic Industrial. Director a JG Ingenieros.
Josep Ortí.. Enginyer Tècnic Industrial. Director a JG Ingenieros.
Juan Anton Miquel.. Enginyer Industrial. Director d'enginyeria d'automoció a GPO.
Raquel Clemente. Enginyera Industrial. Directora tècnica consultoria ambiental a JG Ingenieros.
Carlos Sacristán.. Enginyer Tècnic Industrial. Responsable enginyeria legal a INDUS.
Xavier Figarola. Enginyer Industrial. BIM Maganer a INDUS.
Josep Ma. Noguer. Enginyer Industrial. BIM Maganer a INDUS.
Albert Alcarraz. Enginyer de telecomunicacions. Director Tècnic a GPO.
Antonio Ruiz de la Herrán. Enginyer Industrial. Director d·instal·lacions a GPO.
Sergio Lara. Enginyer Industrial Químic Responsable Operacions Internacionales
Mario Nahra. Enginyer industrial químic. Director Tècnic a IPB
Carles Nogueroles. Enginyer industrial Director a IPB
Antoni Aules. Responsable de la Assessoria Jurídica de la MUTUALITAT DELS ENGINYERS
David Pedrerol. Enginyer Industrial. Director a INDUS
Sergi Passarell. Enginyer industrial. Director tècnic a INGENIBO
Narcis Armengol. Enginyer Industrial. Director a ARC

Cursos relacionats

Compliance

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend