Elaboració de memòries tècniques de disseny d'instal·lacions de BT

Descripció

La ITC-BT-04 del REBT permet en el cas de demanar la legalització d'instal·lacions de BT de potència limitada presentar un resum de la solució tècnica i del càlculs realitzats.
Aquest resum se l'anomena Memòria Tècnica de Disseny i s'ha d'elaborar segons els formularis establerts per a cada Comunitat Autònoma.
El curs presenta els criteris per elaborar aquesta documentació en el cas de Catalunya

Els objectius de curs són:

Conèixer la documentació a presentar a l'Administració a fi de legalitzar instal·lacions de potència limitada o de característiques autoritzades pel REBT i conèixer el criteris més comuns per realitzar la documentació

Dirigit a enginyers, estudiants d'enginyeria i recent graduats que vulguin conèixer com realitzar la documentació per aquests tipus d'instal·lació
Coneixements previs: Coneixement del càlcul de les instal·lacions elèctriques de BT

Programa

1. ITC-04 REBT
2. Documentació a elaborar en el cas de Catalunya
3. Elaboració de la documentació
4. Exercicis per a diversos tipus d'instal·lació
4.1 Instal·lacions d'habitatges
4.2 Instal·lacions d'oficines i de comerços
4.3 Instal·lacions de petites indústries
4.4 Instal·lacions d'enllaç BT

Professorat

Jaume Morales. Enginyer Industrial. Consultor