Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Descripció

El curs té com a objectius:
- Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari,
en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic.
- Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i altres implicats.
- Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés.
- Recordar els mitjans mínims necessaris.
- Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, mostra
Al finalitzar el curs els participants estaran en condicions de garantir que s'han establert les mesures de seguretat i d'autoprotecció necessàries, en esdeveniments i actes extraordinaris.
Dirigit a professionals/tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipal i tècnics competents PAU.

Programa

1. Conceptes bàsics, normativa d'aplicació, criteris generals PAU esdeveniments i actes extraordinaris
2. Teoria i pràctica esdeveniments en edificis
3. Teoria i pràctica esdeveniments a l'aire lliure en espai delimitats
4. Teoria i pràctica esdeveniments a l'aire lliure en espais disseminats o en línia

Professorat

Coordinador:
David Tisaire. Enginyer Industrial, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció (Nivells A/B i C en tots 6 sectors).
Docents:
Responsables i tècnics de Bombers de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona i de la Dir. Gral. de Jocs i Espectacles de la Generalitat de Catalunya.