Descripció

El lideratge, la bona gestió o coordinació de persones són al nostre món laboral competències o aptituds que s'entenen com a fonamentals en un directiu.

Sovint és difícil identificar en nosaltres mateixos, si posseïm o no les competències necessàries per poder dur a terme una bona gestió de les persones. Entre elles destaca la comunicació, que s'ha convertit en la principal competència demandada en l'Era Digital i per a realitzar Teletreball. És per això que amb el canvi de paradigma actual sigui molt més necessari saber comunicar de manera eficaç el missatge als nostres interlocutors.

L'objectiu prioritari de l'acció formativa serà el de conèixer i poder aplicar correctament la Comunicació i Lideratge en època de Teletreball.

Els objectius que s'aconseguiran:

- Conèixer i millorar l'ús dels mitjans i canals
- Dominar els elements de la Comunicació Digital
- Disposar de més lideratge causa de la Comunicació
- Aprendre a desenvolupar metodologies de Comunicació eficient
- Gestionar de manera eficient el Teletreball

Programa

1. Introducció
a. Què és la Comunicació a l'Era Digital? I amb teletreball?
b. Canvi de paradigma (remot versus presencial)
c. Com ens podem comunicar mitjançant el teletreball?
d. Casos i Exercicis

2. Tipus de Comunicació
a. Mitjans de què disposem per comunicar-nos
b. Els canals de Comunicació
c. Eines disponibles per a realitzar la Comunicació Digital
d. Avantatges i desavantatges de cadascuna d'elles
e. Forma d'utilitzar-les d'una manera eficient

3. Comunicació i Lideratge
a. Lideratge en la Comunicació
b. Gestió de l'Lideratge de persones
c. Domini dels elements que formen la Comunicació
d. Comuniquem o informamem fent Teletreball? diferències
e. Diferències essencials entre la comunicació Digital i la Presencial
f. La comunicació en diferents mitjans
g. Els suports de què disposem
h. Elements que ajuden a les comunicació: exemples, anècdotes ...
i. La intel·ligència emocional
j. El llenguatge verbal i no verbal
k. Tècniques per interactuar amb les altres persones
l. Com s'ha d'estructurar el missatge a l'Era Digital
m. Visualitzar i efectuar escolta activa dels interlocutors amb el Teletreball
n. Domini de l'canal a l'Era Digital
o. Domini dels nostres interlocutors en l'Era Digital
p. Pràctiques i exercicis

Professorat

Salvi Hernández Barjola. Soci-Director de Sigma Consulting - Arekia. Assessor i Consultor Estratègic Empresarial. Postgrau en Direcció de Tecnologies Informació, MBA Executive i Graduat per Esade amb el programa de "Creació i gestió d' Empreses" i per IESE amb PDG "Programa de Dirección General".

Cursos relacionats

Introducció a les xarxes LTE

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend