Indústria 4.0, la revolució dels serveis. Online en Directe

Descripció

Els conceptes de la Indústria 4.0 estan anant més enllà dels seus orígens en la indústria manufacturera, transformant tots els sectors econòmics. La correcta utilització de les noves tecnologies en l'àmbit dels serveis representa una gran oportunitat per a les empreses de serveis.

Actualment hi ha multitud d'eines 4.0 que es poden aplicar a les empreses de serveis per optimitzar els seus resultats, aportant més valor als seus clients. En el curs es presentaran i analitzaran aquestes eines.

Es tracta d'un curs que promou la màxima participació e interacció, en el que cada assistent realitzarà el projecte de transformació 4.0 del seu negoci de forma integral, per avançar-se al futur.

Dirigit a directors i propietaris d'empreses de serveis, que vulguin aprofitar les oportunitats de les tecnologies 4.0.

Programa

1. Situació actual dels serveis.
2. Els canvis de les necessitats dels clients. Què buscarà el client quan demani un servei?
3. Exercici 1
4. Les possibilitats de les tecnologies 4.0 aplicades als serveis.
5. Com reduir els costos dels serveis i maximitzar la satisfacció del client utilitzant correctament les tecnologies 4.0
6. Exercici 2
7. Els nous serveis possibles amb l'ús de les tecnologies 4.0
8. Passar de treballadors a col·laboradors en xarxa.
9. Exercici 3
10. Conclusions i cloenda.

Professorat

Xavier Pujol. Consultor especialitzat en millora de processos, digitalització i projectes 4.0