Descripció

Els robots estan presents en les línies de producció des dels anys 60. Durant molt temps les millores s'han enfocat a qüestions operatives, però recentment han aparegut nous conceptes que estan revolucionant les seves capacitats i aplicacions. Un dels que actualment està sacsejant amb més força el mercat és el de robòtica col¿laborativa, entesa com aquella que té capacitat de treballar al costat dels humans sense mesures complementàries de seguretat (vallats, etc.). Aquesta característica ha obert un nou mercat, diferent al de la robòtica industrial tradicional, ampliant tant les possibles aplicacions com la tipologia d'empreses usuàries.

NOTA:Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Què és la robòtica col·laborativa?
2. Solucions de mercat
3. Normativa de seguretat
4. Procés d'implantació
5. Aplicacions
6. Exemple de cas d'ús

Professorat

Carles Soler. Enginyer de Telecomunicació.MBA Esade. Director de Casiopea Robotics.