Descripció

Durant el curs s'exposen les bases de la simulació que possibiliten la creació de bessons digitals. S'explica el cicle de vida de desenvolupament d'un bessó digital i es dota als alumnes de les eines fonamentals per poder definir els models de simulació.

El curs comença amb la introducció a un llenguatge de definició de models, l'Specification and Description Language (SDL), un llenguatge estandarditzat per la ITU-T especialment adequat per a la definició de bessons digitals en l'entorn de Indústria 4.0.

A continuació s'expliquen dues eines que entenen de forma nativa aquest llenguatge: el PragmaDev Studio, un simulador molt orientat a la Indústria 4.0 i a la interconnexió del bessó digital amb els dispositius IIoT. I el SDLPS, un simulador distribuït que permet l'execució del models en entorns d'alt rendiment, com per exemple el superordinador Marenostrum, la qual cosa permet un anàlisi massiu de dades.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i professionals d'empresa que vulguin entendre els mecanismes bàsics de modelat, a partir dels quals és possible la creació dels bessons digitals.

Programa

1. Definició i ús de la simulació. Creació de bessons digitals.
2. Etapes del desenvolupament d'un model de simulació.
3. Elements d'un simulador.
4. Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).
5. Característiques del llenguatge de modelització SDL
6. Introducció a PragmaDEV i SDLPS
7. Sistemes de simulació existents en el mercat (FlexSim, Arena, AnyLogic...)

Professorat

Pau Fonseca. Polyhedra Tech
Joan Garcia. Universitat Politècnica de Catalunya