Descripció

En els últims anys, alhora que s' assenten i implanten diferents models de gestió, assistim a l'eclosió de diferents tipus d'eventualitats, generalment alienes a l'empresa, que comporten importants alteracions en el subministrament de productes i serveis a clients.

Estem parlant d'esdeveniments com ara de l'àmbit terrorista (Atemptats 11S, Moviment Hyad, Paris 2015) , de l'àmbit laboral (Vaga d'estibadors del passat 23-6-2015 en el pas marítim del Canal de la Manxa (Dover-Calais)),àmbit legal-empresarial (Naviliera Yahin -2016) de l'àmbit laboral-tecnològic (Subcontractes de Movistar-telefònica, Proveïdors grup VW en 2016 ), Incendis (Edifici Windsor-Madrid), Incidències en àmbit tecnologies de la Informació per ciberatacs, o per fallades de sistema (Interrupció de Comunicacions i accessos al sistema informàtic (Caiguda de sistemes informàtics tipus Cloud o altres).

En el darrer any se li han afegit nous esdeveniments disruptius, la Tempesta Gloria i la catarsi de Coronavirus, d'entre altres, que donen a entendre que s'han quedat per a conviure amb el teixit empresarial .

L'àmbit anglosaxó sempre va ser més procliu a la previsió i planificació d'esdeveniments no desitjats i externs a l'organització, desenvolupant -des de temps immemorials- models de Continuïtat de Negoci (com el basat en l'estàndard ISO-22301) a fi de que aquests esdeveniments tinguin, cas que es produeixin, el mínim impacte en el funcionament de l'organització i, a conseqüència d'això, en el subministrament de productes i Serveis al client.

A Europa s'inicia, a nivell oficial, amb la reglamentació UE d'infraestructures Crítiques (inici Espanya amb RD 704/2011), així com a través de la sensibilització dels gestors d'empresa enfront dels esdeveniments referenciats apareguts en diferents mitjans de comunicació.

Els Sistemes de Gestió de la Continuïtat (Business Continuity Systems) tenen com a objectius principals que els esdeveniments disruptius (*BREAKOUT) que comporten paralització de l'activitat operativa d'una empresa, l'afectin el mínim possible. En definitiva a dotar l'empresa de Resilència.
Això comporta, entre d'altres, desenvolupar definició de vectors, de mapes de riscos, mapes d'interdependències, establiment de mesures preventives, sistemes de control, etc., complementats pels diferents plans de contingència amb un RECOVERY TIME objectiu, temps màxim admissible per l'empresa per retornar a l'activitat operativa habitual ,sense que existeixi afectació sensible ni a clients ni a stakeholders.
El testatge o simulació dels plans de contingència serà de vital importància per a l'efectivitat d'aquests.

Els objectius del curs són:
Estudiar i aportar els coneixements per a la comprensió de la metodologia i bones pràctiques de la implantació d'un Sistema de gestió de Continuïtat del Negoci que permetin, a l'assistent, afrontar potencials situacions de crisis, amb garanties.
Dotar l'empresa de Resiliència.
Facilitar, a l'assistent, les eines per implementar els Sistemes de Gestió de Continuïtat de negoci en les organitzacions on treballin.
Visualitzar els avantatges que suposaran per a l'organització.

NOTA: Aquesta formació es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció al Risc. Definició, evolució històrica,.
2. Riscos d'incident disruptiu, o classe desastre. Conseqüències habituals. Àrees o vectors d'impacte.
3. Metodologia per implantar ERM. Implicació de l'Alta Direcció & Cultura de Risc
3.1 Risc inherent i risc residual.
4. Plans de contingència. Recovery Plan
5. Temps de reposició a funcionament a nivells estàndard.
6. Concepte de resiliència.
7. Tipus possibles d'accions enfront de riscos ; Mitigació, Neutralització, Cobertura o externalització.
8. Vinculacions amb altres normes ; ISO31.000, CUSO, AS/NZS -4360, ISO 9001:2015
9.Model d'SG de la continuïtat de negoci sobre la base de Norma ISO 22301.
10. Integració de ISO 22310 en un sistema ISO 9001:2015
11. Avantatges per a l'empresa d'implementar un Model de Gestió de la Continuïtat de Negoci. Condicionants per a l'èxit.

Nota; el present curs tractarà, i incorporarà referències a l'afectació de Covid-19 a les empreses, així com a la presa de mesures derivades en el context de Business Continuity

Professorat

Miguel Ángel Estruga. Membre del Comitè Tècnic TCN -307 Risk Management .Consultor en SG de riscos, Qualitat, Medi ambient, Planificació Estratègica i Continuïtat de Negoci a MAASTRICHT CONSULTANTS.

Alberto Rodríguez Alonso. Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Responsable de Ciberseguretat de EULEN SEGURIDAD. Auditor.

Susana Oritz. Enginyera Química experta en Lean i Qualitat (Black Belt). Responsable de Processos de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.