Indústria 4.0 i competitivitat. Presencial/Online en Directe

Descripció

La millora de la competitivitat (productivitat, qualitat i flexibilitat) és un objectiu ineludible per a les empreses que volen mantenir-se en el mercat. El marc de la Indústria 4.0 ens ofereix noves eines per aprofundir en aquesta millora.

Tres són els factors clau:
- La fixació dels estàndards (un cop optimitzats els processos) per a cada possible escenari.
- La gestió de les dades (quines són les dades a analitzar, on, quan i com) i la detecció de possibles desviacions entre el que hauria d'estar succeint (estàndards) i el que està succeint realment. Com actuar per evitar que les desviacions acabin impactant negativament en els costos.
- La integració de sistemes.

El curs presenta conceptes i eines que permeten millorar la productivitat de les empreses.

Aquesta formació va dirigida a Directors d'operacions, Directors de planta, Responsables d'enginyeria, Responsables de producció

Programa

1. Conceptes bàsics sobre organització, estandardització i millora de la productivitat.
1.1 Què és la productivitat i com pot millorar-se.
1.2 Què és el No Valor Afegit i com eliminar-lo.
1.3 Com hem d'entendre l'eficiència en un context d'Indústria 4.0.

2. Dynamic Line Balancing. Com garantir l'acompliment de la planificació i dels estàndards:
2.1 Identificació i quantificació en temps real -o anticipadament- de qualsevol desviació (ineficiència) respecte del previst (sistemes MES).
2.2 Integració i comunicació: ERP. MES, control de presència, logística, compres, manteniment...
2.3 Com actuar per reduir els efectes negatius de les possibles desviacions. Elecció de la millor solució, coordinada amb la resta de sistemes -digitals o manuals-.

3. Definició, càlcul i seguiment dels KPIs, com a eina bàsica de gestió i de millora contínua, i possible incentivació per a la millora de l'eficiència (OEE).

Professorat

Albert Calvo. Enginyer tècnic Industrial. Director tècnic d'ITEMSA, especialitzada en la realització de Projectes de Millora de la Productivitat i de l'Organització Industrial. Assessor acreditat per ACCIÓ. Instructor oficial de l'Associació MTM espanyola.
David Calvo. Director general d'ITEMSA. Director de desenvolupament d'APPRODUCTIVITY 4.0. Membre de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya. MTM Master Instructor Internacional. Coordinador tècnic de l'IMD-EWD (International MTM Directorate - Ethical Work Design).