Novetats en l'impost sobre successions a Catalunya

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 12/11/2020
  • Localització: Demarcació de Girona

Descripció

Justificació de la conferència

L'impost sobre successions i donacions és un dels tributs que està cedit a las comunitats autònomes. A finals d'abril del 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la normativa que regula aquest impost.
Les modificacions aprovades afecten de forma rellevant als descendents que reben herències. En alguns casos la tributació s'arriba a multiplicar per 7 respecte a la normativa anterior. L'impacte més elevat és per a patrimonis superiors als 500.000 euros.
Davant d'aquesta nova realitat fiscal, la qual ha tingut un ressò limitat entre la ciutadania, és important fer divulgació, amb l'objectiu que cada persona valori si ha de prendre decisions per minimitzar l'impacte fiscal en els seus hereus. La planificació hereditària no és una matèria reservada als grans patrimonis. La pressió fiscal afecten també a la classe mitjana, per aquest motiu cal conèixer la fiscalitat actual en matèria successòria i les opcions de planificació més adients per a cada cas. 

Objectius d'aprenentatge

- Conèixer la fiscalitat actual a Catalunya que afecta a les successions
- Identificar els principals consells per què el procés successori sigui fiscalment eficient.
- Discernir quina designació de hereus i legataris és la més convenient des del punt de vista fiscal.
- Discernir en quins casos és més eficient des del punt de vista fiscal, realitzar una donació en vida que esperar a realitzar la transmissió per defunció. 

Públic destinatari

- Persones que tinguin testament, però que estiguin oberts a la seva modificació amb l'objectiu de millorar la planificació successòria.
- Persones que no hagin fet testament.
- Qualsevol interessat en conèixer la fiscalitat a Catalunya en matèria successòria i les claus de la planificació hereditària per minimitzar l'impacte fiscal als hereus.

Programa

Impost sobre Successions a Catalunya.
Impost sobre Donacions a Catalunya.
Planificació en la transmissió de patrimoni per reduir la càrrega fiscal. 

Metodologia

La conferència inclou una part expositiva i una part final de participació dels assistents per fer preguntes sobre els continguts. 

Professorat

Òscar Sanchez, director comercial d'Estalvi i Previsió Social - Mútua dels Enginyers.

Cursos relacionats