Aplicació pràctica del model AMFE. Curs Online en Directe

Descripció

L'Anàlisi Modal de Fallades Potencials i els seus Efectes AMFE (FMEA: Failure Mode and Effects Analysis) és una de les eines més potents per a la millora de l'acompliment de les organitzacions. Adequada tant per a les empreses de producció com per a les de serveis, es pot aplicar sobre dues etapes crucials: en el disseny del producte o servei (AMFE de Disseny) i en el disseny de la seva producció o realització (AMFE de Procés).
També constitueix una eina essencial per assegurar la correcta operació en els projectes.
L'objectiu principal del seminari és donar a conèixer als assistents aquesta excepcional eina per permetre que l'apliqui en la seva pròpia organització.
El seminari està dissenyat i orientat cap a la pràctica. Al llarg del seminari s'alternen les exposicions del professor, l'anàlisi i les discussions de casos reals i el treball en petits grups.
Aquest curs va dirigit a interessats de qualsevol àrea d'una organització, especialment: Disseny i desenvolupament, Recerca, Enginyeria, Producció, Logística, Distribució, Màrqueting-Vendes, Qualitat, etc.

Programa

1. Introducció a AMFE. 1.1 Orígens, Justificació i Definicions. 1.2 Etapes en la realització d'un AMFE. 1.3 Obtenció de resultats i de les accions correctores. 1.4 Regles per a la correcta realització dels AMFE.

2. AMFE de Procés. 2.1 Tècniques i eines prèvies. 2.2 Selecció de l'objecte de l'AMFE de Procés. 2.3 Condicions inicials. 2.4 Realització de l'AMFE de Procés. 2.5 Cas pràctic.

3. AMFE de Producte (Disseny). 3.1 Tècniques i eines prèvies. 3.2 Selecció de l'objecte de l'AMFE de Producte. 3.3 Concepte de "Controls de Disseny". 3.4 Realització de l'AMFE de Disseny. 3.5 Cas pràctic.

Professorat

Jaume Ramonet >.Enginyer Industrial. Consultor.