Descripció

L'accessibilitat i l'optimització de recursos han afavorit la digitalització de la majoria de dades amb les que tractem diàriament. A més a més, a l'entorn industrial, que sempre ha sigut un entorn tancat on els processos de control i gestió tan sols eren accessibles des de llocs molt controlats i no comunicats amb la xarxa, han passat a estar controlats des dels llocs de treball, moltes vegades sense tenir en compte les implicacions que això pot tenir.

Per altra banda, exposar i emmagatzemar informació digital en les xarxes de comunicacions comporta una sèrie d'amenaces associades i el coneixement d'aquestes amenaces així com les eines necessàries per combatre-les es presenta com una obligació per a qualsevol treballador.
És necessari que ens plantegem quins riscos estem assumint si no fem un ús segur quan treballem amb Internet i quin impacte pot tenir per a l'organització i el mateix treballador. Hem de posar especial èmfasi en la conscienciació i la importància de la seguretat a Internet per evitar que es donin casos com la instal·lació de malware, ransomware, robatori de credencials i interrupcions de serveis degut a atacs de denegació de servei, entre altres. Alhora, també és necessari implantar les eines necessàries per mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades que generem, emmagatzemem o enviem diàriament. Resulta vital per tant, estar informats i conèixer les bases de la ciberseguretat per evitar les situacions descrites, i molt especialment, a les estacions de treball on es porta a terme la major part de l'activitat laboral.

Aquesta formació va dirigida a totes les persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics per entendre i aplicar les pautes i els procediments fonamentals de seguretat a les estacions de treball i als sistemes de control industrial.

NOTA: Aquest curs no és bonificable per FUNDAE.

Programa

Part 1:
1. Coneix el teu enemic: dins de la ment del hacker
2. Tipologies d'atacs informàtics més utilitzades
3. Escanneig de xarxa i enumeració
4. Denegació de servei
5. Enginyeria social
6. Hacking web
7. Hacking wifi

Part 2:
8. La importància de la prevenció
9. Recomanacions i bones pràctiques
10. Consells de cara als usuaris
11. Polítiques de Backup
12. Segmentació de la xarxa
13. Consells per evitar la suplantació de la identitat
14. Seguretat perimetral
15. Seguretat wifi

Professorat


Anselm Garcia i Mata  IT Services. Operations Manager a iDISC