Descripció

Aquest curs forma part del programa d'Enginyeria Avançada del manteniment i treballa tècniques especifiques de manteniment a diferents instal·lacions i infraestructures.
Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.


Programa

(27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)
Mòdul 1: Manteniment predictiu.
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics.
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions.
Mòdul 4: Manteniment i gestió de serveis TI (Tecnologies de la Informació).
Mòdul 5: Sistemes mecànics i bombes centrifugues.
Mòdul 6: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 7: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica.
Mòdul 8: Manteniment de grans Infraestructures d'obra civil.

Professorat

Coordinador: Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal
Manel García. Enginyer de Telecomunicacions.
Sergi Perez. Arquitecte. Expert Energia.
Jesús Martín. Delegat Departament Manteniment. Elecnor