Descripció

El curs és una aproximació al Business Intelligence per a gestors que pretenguin millorar els seus sistemes d'anàlisi i de presa de decisions mitjançant la digitalització.

L'abast del curs cobreix tres objectius bàsics que solen quedar al marge en les formacions clàssiques de BI, molt enfocades en general a l'ús de les eines i menys a proporcionar una visió des de la perspectiva de l'usuari:

1. Definir què és i per a què resulta útil la Intel·ligència de Negoci
2. Entendre quin valor pot aportar, però també quina transformació requereix en una organització
3. Aportar casos d'èxit reals en diferents àmbits de la gestió que puguin inspirar als participants al curs

El curs va dirigit a gestors que desitgin millorar els seus sistemes d'anàlisi, quadres de comandament i de presa de decisions (Projectes, Comercial, Producció, Finances, RRHH).

Programa

MÒDUL 1: DADA
1. Dada
2. Bases de dades
3 Govern de la dada

MÒDUL 2: OPERATIVA
4. Transformació
5. Captació
6. Integració
7. Tractament
8. Formulació
9. Explotació
10. Mètriques
11. KPI's
12. Temporalitat
13. Filtres
14 Visualització
15. Gràfics
16. Dashboards
17. Exportació

MÒDUL 3: CASOS D'ÈXIT
18. Aplicacions en Negoci
19. Aplicacions en Finances
20. Aplicacions en Comercial
21 Aplicacions en Producció

Professorat


Alejandro Aragonés  Consultor BI a Smart Force