Descripció

Aquest programa permet el disseny de tota la cadena de subministrament, i prendre les decisions clau en funció del mercat o client al que ens dirigim. Assenta les bases per a la relació amb els clients i amb els proveïdors, alineats en la mateixa cadena de subministrament.
"La competència ja no es produeix entre empreses, sinó entre cadenes de subministrament".

Metodologia:
Les sessions es desenvoluparan amb un debat intern entre els assistents, i suportat amb el desenvolupament de casos i exercicis.

El curs incorpora una amplia gamma de exercicis pràctics i jocs explicatius pràctics dels sistemes de planificació en distribució, producció i aprovisionament.

En el mètode del cas i exercicis és essencial que el participant assumeixi un paper actiu i que, mitjançant la preparació prèvia, la discussió en el grup i les orientacions del professorat, arribi a unes conclusions.

Aquest curs va dirigit a empreses que busquin capacitar als seus empleats en la utilització d'unes eines avançades del Lean en el disseny i gestió de la cadena de subministrament.
Persones que vulguin aprofundir la seva formació Lean en l'àrea del disseny i gestió de la cadena de subministrament.
Responsables de dur a terme una transformació Lean i per als implicats en la seva implementació en l'empresa. Directors i responsables d'Operacions, de Logística o de Supply Chain Management, de Distribució i de Vendes, de Compres i Aprovisionament, de Planificació, programació i de fabricació, que vulguin aprendre com implementar, mantenir, i ensenyar un disseny Lean en l'àrea d'Operacions, Logística i Supply Chain Management, o per debatre o negociar amb els responsables de totes les àrees de la cadena de subministrament (clients, vendes, distribució, fabricació, aprovisionaments compres i clients) les oportunitats de millora.
I a tots els supervisors, directors, comandaments intermedis i de suport tècnic, i persones que impulsin el canvi.

L'Institut Lean Management d'Espanya reconeix la formació realitzada en aquest curs especialitzat, convalidant-la amb la formació en Lean Operations & Supply Chain Management que realitza l'Institut. Els alumnes que estiguin interessats en l'obtenció d'aquest certificat, hauran d'acreditar la formació realitzada i realitzar la inscripció a l'examen/treball que convoca l'Institut Lean Management per a l'acreditació d'aquesta formació.

Programa

1. LOS. Lean Operations Strategy.
Definir estratègicament, sota una filosofia Lean, totes les decisions en el camp de les Operacions, i que totes les àrees estiguin alineades amb l'objectiu estratègic de l'empresa industrial o de serveis.

2. SCM. Lean Supply Chain Management.
Definir estratègicament, sota una filosofia Lean, tota la cadena de subministrament interna i externa en relació amb els nostres clients i proveïdors (Supply Chain Management), i que totes les àrees estiguin alineades amb l'objectiu estratègic de l'empresa industrial o de servei.

3. LDM. Lean Distribution Management.
Donat un nivell de servei preestablert (mercat, estratègia empresa), dissenyar i gestionar el flux d'informació (comandes de clients, albarans, factures,...) i el flux de materials (xarxa de distribució, magatzems, transformació de producte, transport) entre l'empresa i els nostres clients.

4. LBM. Lean Buying. Lean Purchasing.
Dissenyar i gestionar el cicle de compres com un factor clau en la competitivitat de l'empresa. Entendre el creixent procés d'outsourcing de les activitats de l'empresa, així com la desintegració vertical en la compra de materials (el dilema de fabricar o subcontractar) que comporta la deslocalització de les plantes industrials i dels serveis.

5. A3R. A3 Report.
Metodologia de resolució de problemes. És una eina de suport al treball en equip utilitzada en resolució de problemes. Els participants en aquest curs aprendran a realitzar-ne un.
D'aquest aprenentatge i de les restants eines estudiades sortirà el projecte d'obtenció de la certificació.

Professorat


August Casanovas  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Doctor per la UPC en Direcció i Administració d'Empreses.
Màster en Direcció i Administració d'Empreses a ESADE. Postgraus de Direcció d'Operacions i Logística per la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció General (PDG) a IESE.
Director d'Operacions i Logística a companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER).
Soci Fundador, Expert i Senior Faculty Member del Institut Lean Management.