Descripció

Amb l'alta penetració de les fonts d'energia renovables (RES) a Europa i el final programat de funcionament de les centrals nuclears, de carbó i de cicle combinat, la implementació de sistemes d'emmagatzematge d'energia (ESS) a gran escala al continent és inevitable per abordar la transició energètica.

Des del punt de vista de la gestió de la xarxa, el canvi del mix energètic implica que les unitats generadores d'energia sincròniques i fermes estan sent substituïdes per centrals intermitents (principalment eòliques i solars), de manera que l'estabilitat de la xarxa es converteix en un repte enorme.

Sota aquest canvi de paradigma, l'emmagatzematge d'energia es converteix en una de les solucions clau per a aquest desafiament. Però el disseny i la implementació de normatives a nivell europeu i nacional, que permetien una rendibilitat racional per a noves inversions en ESS a gran escala, varia en gran mesura.

L'objectiu d'aquesta formació és proporcionar als assistents una visió general de l'estat i les perspectives dels mercats d'emmagatzematge d'energia a gran escala a Europa i explicar els mecanismes seleccionats (esquemes de subhastes) que permetin casos de negoci factibles als principals mercats.

IMPORTANT: Aquest curs s'imparteix en anglès

Programa

1. Mercat global
Història i previsió del mercat mundial d'emmagatzematge d'energia i motors del mercat als EUA i Austràlia.

2. Mercat europeu
Història del mercat europeu d'emmagatzematge d'energia i previsió i descripció dels principals mercats del Regne Unit, Alemanya, Itàlia, França i Espanya.

3. Marc normatiu a nivell europeu i nacional
Definició de sistemes d'emmagatzematge d'energia dins dels codis de xarxa nacionals. Els mercats de capacitat i els serveis de balanç com a motors dels mercats europeus.

4. Oportunitats de negoci a Europa
Presentació d'oportunitats comercials seleccionades dins del mercat europeu, incloses les parts interessades i les subhastes.

5. Sessió de preguntes i respostes
Discussió de projectes i interessos generals dels participants.

Professorat


Leon Gosh Enginyer Elèctric. Fundador i Director de Cellution Energy, Hamburg.


Iñaki Muñiz  Enginyer Industrial. Soci fundador Ready To Build Renewables, Barcelona