Descripció

El mes d'octubre de 2021 es va publicar una nova versió del Reglament d'Equips a Pressió (REP), amb entrada en vigor el 2 de gener del 2022.
Essencialment aquesta actualització està motivada perquè les instal·lacions d'equips a pressió han quedat afectades per canvis introduïts a la legislació europea: S'ha modificat la classificació, etiquetatge i envasat de productes químics (RCLP) i això a afectat a la classificació dels equips a pressió.
A més a més d'adaptar-se als canvis europeus, aquesta nova versió del REP inclou algunes noves característiques. Per esmentar-ne un parell: Les instal·lacions del RITE que tinguin equips de pressió hauran de complir també amb el REP a partir del 2 de gener. Així mateix, el nou REP, té una nova Instrucció Tècnica que regula les instal·lacions de terminals de gas natural liquat amb pressió admissible superior a 0,5 bar.
El curs es basarà en revisar l'estructura i continguts del nou REP, assenyalant-ne les principals novetats, de manera que, arribat el moment d'aplicar-lo, sigui fàcil trobar ràpidament la prescripció reglamentària oportuna, dins d'una visió general del context reglamentari.

El curs va dirigit a projectistes, fabricants, instal·ladors, mantenidors i titulars d'instal·lacions d'equips a pressió.

Programa

1. Reglamentació general d'equips a pressió
1.1 Objecte i àmbit d'aplicació
1.2 Classificació dels equips
1.3 Empreses instal·ladores i reparadores
1.4 Instal·lació i posta en servei
1.5 Inspeccions periòdiques, reparacions, modificacions i utilització
1.6 Casuístiques d'implementació del nou REP 2021: terminis, etc.

2. Reglamentacions específiques
2.1 Calderes
2.2 Centrals generadores d'energia elèctrica
2.3 Refineries i plantes petroquímiques
2.4 Dipòsits criogènics
2.5 Ampolles d'equips respiratoris autònoms
2.6 Recipients a pressió transportables
2.7 Terminals de gas natural liquat

Professorat


Lluís Miret . Enginyer Industrial. Consultor

Cursos relacionats

Posta a terra d'instal·lacions generadores FV. Curs Presencial

Direcció de projectes d'enginyeria. Curs Presencial