Aplicació pràctica del model AMFE. Curs Presencial/Online en Directe

Descripció

L'Anàlisi Modal de Fallades Potencials i els seus Efectes AMFE (FMEA: Failure Mode and Effects Analysis) és una de les eines més potents per a la millora de l'acompliment de les organitzacions.

Adequada tant per a les empreses de producció com per a les de serveis, es pot aplicar sobre dues etapes crucials: en el disseny del producte o servei (AMFE de Disseny) i en el disseny de la seva producció o realització (AMFE de Procés).

També constitueix una eina essencial per assegurar la correcta operació en els projectes.

L'objectiu principal del seminari és donar a conèixer als assistents aquesta excepcional eina per permetre que l'apliqui en la seva pròpia organització.

El seminari està dissenyat i orientat cap a la pràctica. Al llarg del seminari s'alternen les exposicions del professor, l'anàlisi i les discussions de casos reals i el treball en petits grups.

Aquest curs va dirigit a interessats de qualsevol àrea d'una organització, especialment: Disseny i desenvolupament, Recerca, Enginyeria, Producció, Logística, Distribució, Màrqueting-Vendes, Qualitat, etc.

Programa

1. Introducció a AMFE.
1.1 Orígens, Justificació i Definicions.
1.2 Etapes en la realització d'un AMFE.
1.3 Obtenció de resultats i de les accions correctores.
1.4 Regles per a la correcta realització dels AMFE.

2. AMFE de Procés.
2.1 Tècniques i eines prèvies.
2.2 Selecció de l'objecte de l'AMFE de Procés.
2.3 Condicions inicials.
2.4 Realització de l'AMFE de Procés.
2.5 Cas pràctic.

3. AMFE de Producte (Disseny).
3.1 Tècniques i eines prèvies.
3.2 Selecció de l'objecte de l'AMFE de Producte.
3.3 Concepte de "Controls de Disseny".
3.4 Realització de l'AMFE de Disseny.
3.5 Cas pràctic.

Professorat


Jaume Ramonet  Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®. Consultor.