Descripció

Hi ha comercials amb una extensíssima agenda de contactes personals, i amb una gran facilitat per establir noves relacions en mercats inexplorats; i no obstant, alguns no passen d'aquí. Per "vendre" de veritat -portar comandes a casa-, es necessita una competència poc comú: l'habilitat de superar objeccions i tancar vendes. Sense aquesta habilitat, tot queda només en paraules.

Aquest curs mostra les orientacions essencials que poden adquirir una entrevista comercial, les tècniques clau per a la superació d'objeccions i el tancament de la venda, i quin és el procés d'aprenentatge necessari per incorporar en un mateix aquestes habilitats i emprar aquestes tècniques.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció a l'Entrevista Comercial

2. Orientació competitiva i orientació cooperativa

3. Superació d'objeccions:

3.1 Posar-les en context
3.2 Gestionar-les
3.3 7 maneres de superar-les

4. Per què els clients compren als nostres competidors?

5. Tancar la venda: 7 tècniques per fer-ho amb efectivitat

6. 4 etapes per a la incorporació de noves tècniques de venda

7. Assumir un procés d'auto-aprenentatge sense fi. Cóm fer-ho

Professorat


Antonio Valls  Consultor especialista en habilitats directives. Formador i coach.