Descripció

Cada cop s'és més conscient dels riscos que suposa no disposar d'un entorn digital adequadament protegit, però aquesta consciència no està tan desenvolupada en entorns industrials, que sempre han sigut entorns tancats on els processos de control i gestió tan sols eren accessibles des de llocs no comunicats amb la xarxa.

Les empreses industrials, a més de poder patir atacs a la xarxa empresarial d'IT, també poden patir atacs a la xarxa operacional d'OT, que afectin als seus processos productius, ocasionin aturades de la producció durant dies o setmanes, i causin accidents que afectin a la seguretat de les persones, les instal·lacions i el medi ambient.

Sovint, els responsables de PIMEs tenen la creença que les seves empreses no són un objectiu prou atractiu com per ser objecte d'un ciberatac. Malauradament això ja no és cert, ja que són, cada vegada més, objecte d'atacs massius, en ser considerades pels ciberdelinqüents sinònim de mínim esforç i màxima rendibilitat.

És necessari que ens plantegem quins riscos estem assumint si no disposem d'unes instal·lacions segures i quin impacte pot tenir per a l'organització i els treballadors. Alhora, és necessari implantar les eines necessàries per mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades que cada cop més generem, emmagatzemem i gestionem diàriament.

El curs va dirigit a tècnics i enginyers interessats a integrar la Ciberseguretat en el disseny d'arquitectures, instal·lació, configuració, manteniment i posada en marxa de projectes de Sistemes d'automatització i control industrial (IACS).

Programa

1. Riscos de la indústria 4.0

2. Exposició d'actius

3. Principals vulnerabilitats

4. La inseguretat de les comunicacions industrials

5. Estat de la integració IT/OT

6. Bones pràctiques

7. Indústria cibersegura i compliance

Professorat


Sergi Gil  Enginyer Industrial. Engimàtica.