Descripció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i que darrerament ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic - AA).

El curs es centra en l'estudi i l'aprenentatge dels diferents conceptes clau que han provocat la irrupció de la IA al món empresarial i com aquest fenomen es deriva de les tecnologies habilitadores com el Big Data o el Cloud Computing. Així mateix, es treballarà en profunditat el concepte de Machine Learning i es presentaran a discussió casos pràctics, per a diferents entorns empresarials, en els que la implementació de la IA ha representat una salt qualitatiu en el producte o servei ofert.

El curs va dirigit a qui vulgui tenir una immersió ràpida i efectiva en el món de la intel·ligència artificial, per a aplicar-les als seus problemes d'empresa o per obrir noves possibilitats de negoci.

Programa

1. Introducció a la IA
1.1 La connexió entre Big Data, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial
1.2 Què entenem per Intel·ligència Artificial i breu contextualització
1.3 Els perfils professionals relacionats amb aquest camp
1.4 Impacte en l'àmbit industrial
1.5 Metodologia de desenvolupament d'un projecte d'IA en un entorn empresarial
1.6 Evolució de la IA. Machine Learning / Aprenentatge automàtic
1.7 Estat de l'art: xarxes neuronals i Deep Learning
1.8 Com continuar l'aprenentatge

2. Intel·ligència Artificial als diferents mercats i sectors
2.1 Tendències actuals
2.2 Adopció de la IA a les empreses i bones pràctiques
2.3 Exemples d'aplicació en diferents àmbits de l'operativa empresarial

3. Exercicis pràctics. Resolució en grup de casos de negoci on l'IA esdevé el centre de la solució

Professorat


Sergi Sales  Enginyer. Business Manager a IThinkUPC