Descripció

L'entorn de treball de l'enginyer biomèdic el posa en contacte rutinàriament amb moltes solucions digitals i aplicacions específiques, siguin aplicacions que formen part de la solució d'enginyeria que es proposa al cient, o siguin eines de suport a la feina diària de l'enginyer biomèdic en el seu escriptori.

Aquest curs donarà una visió àmplia dels stake-holders i de les solucions digitals aplicades específicament a l'enginyeria biomèdica per tal que l'alumne pugui saber quines son les d'ús més comú i pugui saber on anar a buscar les que es vagin creant.
Amb això, l'alumne podrà optimitzar els seus procediments de treball així com fer propostes de valor als projectes que du a terme, d'acord a una varietat de perfils de client, projectes i entorns de treball àmplia, com és característica del mercat de l'enginyeria biomèdica.

Per la naturalesa de l'entorn de solucions digitals, el curs és eminentment pràctic i participatiu, i va dirigit als enginyers biomèdics que treballin en entorns hospitalaris, científics, de recerca; així com els que treballin en enginyeries que realitzin projectes per a clients del mercat de la salut, i que vulguin donar opcions de digitalització als seus clients.

Programa

1. Presentació i antecedents. Diferents perfils professionals d'enginyers biomèdics i entorn digital.

2. Eines digitals per als enginyers biomèdics: entorns gràfics, programació, tractament de dades, repositori d'informació, aplicacions específiques.

3. Aplicacions per a treball en hospitals: aplicacions de suport al manteniment d'equips, smart hospital, integració d'imatge i informació quirúrgiques, suport al viatge de pacient, aplicacions per a imatge mèdica i modelització/impressió 3D, simuladors de pacient, suport logístic, altres.

4. Aplicacions per a entorns científic i de recerca: tractament de dades científiques, tractament d'imatges, aplicacions d'automatització d'equips de laboratori, programació en entorn científic, altres.

5. Altres aplicacions de la indústria 4.0 amb aplicacions a l'enginyeria biomèdica: bessó digital, IA, IoT, etc.

6. Ecosistema de generació d'aplicacions. Perspectives.

Professorat


Caterina Vidal-Gavilan  Enginyera industrial. BIOREM_biomedical engineering