Descripció

Els fluxos d'informació que circulen pel món són majoritàriament digitals. A causa del creixemet exponencial de les capacitats informàtiques, des de fa pocs anys, l'anàlisi i explotació de les dades que les empreses generen s'ha convertit en un imperatiu si es vol ser competitiu en un món globalitzat.

El curs ofereix una visió completa i pràctica sobre el fenomen Big Data i sobre el seu potencial com a eina clau de generació de valor en les empreses dels nostres dies. Es presentaran les característiques d'un projecte Big Data, s'identificaran les principals eines tecnològiques pel treball amb dades i es posaran en pràctica amb exercicis d'aplicació específica del Big Data en l'empresa i, en concret, en el sector de l'enginyeria.

Dirigit a enginyers i professionals d'empresa interessats en conèixer les bases del Big Data.

Programa

1. Introducció al Big Data
2. Arquitectura tecnològica
3. Govern de les dades
4. Algorismes i Intel·ligència artificial
5. Equips en un projecte de Big Data
6. Smart factory: exemple en un entorn industrial

Professorat


Núria Nievas  Data Science - Artificial Intelligence. Eurecat